horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
História nie je nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí. (Napoleon Bonaparte)
  Sv. Antonínko
  História
  Mapy
  Ž. Luxemburský
  Anna Rosina
  Napíšte mi

 52242 
Šintava na mapách Uhorska v 16. storočí 01.01.2016 

Mapy prešli v priebehu stáročí vývojom tak ako všetko okolo nás. Ako sa menil pohľad ľudí na svet, menil sa aj spôsob jeho zobrazenia na mapách. Z máp sa strácajú obrázky, pribúdajú detaily a mapa sa pre nás stava z nášho dnešného pohľadu zrozumiteľnejšou. Pozývam Vás na prechádzku po starých mapách. Prenesme sa v čase, ponorme sa do starých máp a pokúsme sa tam nájsť na nich Šintavu.


Šintava na mapách Uhorska v 17. storočí 03.09.2014 

Prehupli sme sa do nového storočia a môže pokračovať v našej prechádzke. Takže poďme na to.


Prejdime sa dedinou v priebehu času 05.10.2014 

Ako sa menila dedina počas svojho vývoja? Čo tu stálo pred storočiami a čo je otázkou posledných desaťročí? Pozrime sa do máp a možno zostanem prekvapení. Jadro Šintavy sa v priebehu času až tak veľmi nezmenilo. Aspoň nie do začiatku 20 storočia.
© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024