horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
História nie je nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí. (Napoleon Bonaparte)
  Sv. Antonínko
  História
  Mapy
  Ž. Luxemburský
  Anna Rosina
  Napíšte mi

 52244 
Prejdime sa dedinou v priebehu času05.10.2014 

Ako sa menila dedina počas svojho vývoja? Čo tu stálo pred storočiami a čo je otázkou posledných desaťročí? Pozrime sa do máp a možno zostanem prekvapení. Jadro Šintavy sa v priebehu času až tak veľmi nezmenilo. Aspoň nie do začiatku 20 storočia.

Väčšina mám sa dá nájsť na viacerých miestach na internete.


Šintava okolo roku 1760-70

Šintava okolo roku 1760-70 Po prechode cez most sa ľudia ocitli v mieste kde sa dnes stretá Kúpeľná ulica a Nad Váhom ulica. Hneď za mostom sa cesta rozdeľuje na Českú cestu a cestu do dediny. Do obce sa pocestní presunuli po ceste „Nad Váhom ulica“.
Za povšimnutie stoji samostatne stojací dom pri tejto ceste. Tu sa v neskoršom období na mapách objaví kríž, ktorý tam nájdeme do dnes. Hranicu obce tvorili dnešná Malá Praha, Priečna a „nepomenovaná“. Rad domov v hornej časti mapy zodpovedá dnešnej Priečnej. Úplne vpravo hore sú domy nachádzajúce sa na Dlhej a od kríža smerom v pravo dolu je to Mierové námestie. Ulica konči na Pivovarskej. Mierové námestie je prezentované 4 domami vo veľkom obdĺžniku. Dnes sa na tomto mieste nachádza park a škola. 5 domov – 4 v obdĺžniku a jeden samostatne stojaci zodpovedá oblasti fary, kostola a novopostaveným nájomným domom. Mapa síce nezachytáva celú obec ale je tu náznak existencie ulice Pod vŕškom a pokračovanie ulice Pivovarskej smerom k dnešnej Rozmarínovej.

Za povšimnutie stojí kríž uprostred obce. Je to približne na mieste parku oproti požiarnej zbrojnici. Taktiež tu pravdepodobne existovala ulica spájajúca Malú Prahu s ulicou za školou.

Šintava v roku 1785

Šintava v roku 1785 Ide o mapu z prvého vojenského mapovania Uhorska v roku 1783 (1785?).

Na ceste od mosta do dediny je značka kríža asi v lokalite domčeka z mapy okolo roku 1760-1770.

Čo je na tejto mape zaujímavé je to, že sú tu pravdepodobne 2 kostoly. Jeden na „námestí“ a druhý na mieste terajšieho kostola. Okrem toho tu vidno veľkú budovu, resp. skupinu budov tvoriacich objekt tvaru U. Tento objekt sa nachádzal na rohu oproti obecnému úradu .

Mapu nájdete napr. na [1], [2]

Šintava v roku 1789

Šintava v roku 1789

Na tejto mape máme jednoznačne potvrdenú existenciu kríža pri starom moste. Nie sú tu k dispozícii nákresy budov ale je tu pekne zachytené rozloženie obce. Pribudli tu z dnešného pohľadu ulice Pod Vŕškom a Rozmarínová. (možno aj Budovateľská ). Na mieste kostola oproti požiarnej zbrojnice sa niečo nachádza ale kotol by som situoval na jeho dnešné umiestnenie. Naďalej tu môžeme vidieť ulicu spájajúca Malú Prahu s ulicou za školou.

Mapu nájdete napr. na [1]


Šintava v roku 1809

Šintava v roku 1809

Pekná mapa ale bohužiaľ ani táto nezachytáva celú obec. Prístup do obce sa už niekoľko storočí nachádza na tom istom mieste. Za povšimnutie stojí veľké červené L na námestí. Tu sa dnes nachádza „Merkur“. Dva červené obdĺžniky sa nachádzajú na mieste školy a ďalšie 2 červené L predstavujú dnešnú faru a rodinný dom. Ulička spájajúca Malú Prahu s ulicou za školu sa stratila. Možno zotrvala ako súkromná ale na mape by ju mohli predstavovať bodky smerujúce k 2 budovám umiestneným „vo dvore“.

Kostol je už jednoznačne zakreslený na mieste kde sa nachádza dnes. Na mape je ešte stále zakreslená rozľahlá budova tesne nad zrázom.

Mapu nájdete napr. na [1]


Šintava v roku 1938

Šintava v roku 1938

V roku 1912 bol postavený nový most cez Váh. To malo dopad aj na obec. Z významnej cesty k starému drevenému mostu zostala miestna cesta, No kríž zostal na svojom mieste. Vznikla nová cesta ( Nitrianska ), Na križovatke Nitrianskej a Vinohradskej je postavená kaplnka. Ďalšia kaplnka sa nachádza v doline smerom na Šoporňu a kúsok odtiaľ je kríž. Na hlavnej ceste je zakreslený hostinec Zábavka a Horná Zábavka. ( tá tu stála už na Českej ceste )

Šintava ako obec sa rozprestiera po pravej strane Nitrianskej cesty. Druhá strana cesty je stále neosídlená. Mapa potvrdzuje existenciu ulíc Rozmarínová, Budovateľská. Badať tu počiatok ulice Proletárskej ale výstavba domov v záplavovom pásme „pod dombalom“ sa zatiaľ nerozbehla. Ráz obce sa za posledných cca 200 rokov výrazne nezmenil.

Mapa je umiestená na portáli www.staremapy.sk [3]


Šintava v roku 2014

Šintava v roku 2014

V 50-tych rokoch výstavba nového mosta čiastočne zmenila ráz obce. Bola zbúraná časť domov tvoriacich vstup do obce. Vybudovanie protipovodňových hrádzí ako aj priehrady umožnil stavať tak kde to kedysi bolo nemysliteľné.

Malá časť obyvateľstva usadila na uliciach na ľavej strane cesty smerom do Nitry. Ide o ulice: Nad Váhom, Kúpeľná, Nitrianska ( ulica vedúca k starému mostu z roku 1912 ) a Vinohradská.

Nový most mal za následok vznik Nitrianskej cesty. Tá sa tiahne od križovatky Nitrianskej a Vinohradskej až po Hornú Zábavku. Tak sa stal kedysi osamelo stojaci dom či komplex domov súčasťou obce. Súbežne s touto cestou vznikla aj ulica Nové domy.

Na druhej strane – v záplavovom pásme sa začalo taktiež z výstavbou. Pribudli ulice Proletárska, Športová, Krátka a iné.

I napriek vekom si obec drží svoje „staré, nemenné“ jadro.

Najnovšiu mapu nájdene na viacerých online portáloch na internete. Táto pochádza z google [4]Zdroje© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024