horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
História nie je nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí. (Napoleon Bonaparte)
  Sv. Antonínko
  História
  Mapy
  Ž. Luxemburský
  Anna Rosina
  Napíšte mi

 52244 
Šintava na mapách Uhorska v 16. storočí01.01.2016 

Mapy prešli v priebehu stáročí vývojom tak ako všetko okolo nás. Ako sa menil pohľad ľudí na svet, menil sa aj spôsob jeho zobrazenia na mapách. Z máp sa strácajú obrázky, pribúdajú detaily a mapa sa pre nás stava z nášho dnešného pohľadu zrozumiteľnejšou. Pozývam Vás na prechádzku po starých mapách. Prenesme sa v čase, ponorme sa do starých máp a pokúsme sa tam nájsť na nich Šintavu.


1556 Schinta , Sempta

W. Lazius; 1556

Šintava Schinta, Sempta je znázornená na pravej strane strane Váhu ako mohutný hrad. Nie je tu však zakreslený most, čo mňa osobne prekvapuje. Nachádzame tu však zakreslené 2 mosty. Na severe, Calgocz Frenstat [3] ide jednoznačne o most v Hlohovci. Druhý - dolu na juhu Marhyd Wolfspruth by mal byť most v obci Vlčany. Medzi Šintavou a Hlohovcom nachádzame miesta Zeladitz a Pesthien, Piessche(?). Zeladitz by teoreticky mohli byť Zelenice ale aj obyvatelia tejto obce nechávajú túto otázku otvorenú. [2] Pesthien [4] je uvedený ako názov pre Piešťany, doložený fotografiami historických listín. Prečo ich Lazius umiestnil sem to sa nikdy nedozvieme.

Aby sme si vedeli spraviť predstavu o nepresnosti tejto mapy môžeme sa pozrieť na MAPY UHORSKA A SLOVENSKA [5] kde nájdeme jej väčšiu časť. Stačí si vyhľadať napr. Trnavu (Tyrnauia) alebo Bratislavu (Poson).

Autor - Vydavateľ: W. Lazius; 1556; 133,5x81,5 cm [7]


1566 Sempta

D. Zenoi - G. Fr. Camocio; 1566

Šintava je znázornená ako hrad s 2 vežami na pravom brehu Váhu. Na mape nachádzame mesta: Hlohovec (Galgoz), Trnava (Tirnavia), Nitra (Nitria) a ďalšie. Úplne vľavo je Viedeň.

Autor - Vydateľ: D. Zenoi - G. Fr. Camocio; 1566; 49x36 cm [7]


1566 Sempta

G. Gastaldi - P. Forlani; 1566

Mapa pochádza z roku 1566. Šintava - Sempta je zobrazená ako hrad s 2/3 vežami. Na mape nachádzame mesta: Hlohovec (Galgoz), Trnava (Tirnavia), Nitra (Nitria) a ďalšie.

Za povšimnutie stojí skutočnosť, že Šintava, v tomto prípade Sempta je na mape zakreslená dva krát.

Autor - Vydateľ: G. Gastaldi - P. Forlani; 1566; 102,5x51,5 cm [7]


1567 Schamta

>M. Zünd; 1567

Šintava - Schamta je zobrazená ako mohutný opevnený hrad s 4/5 vežami. Okrem toho sa nad Šintavou týči kostolná veža. Ani v tomto prípade v blízkosti hradu nie je nakreslený most. Na mape nachádzame mesta: Hlohovec (Freistat), Trnava (Tirnavia), Nitra (Nitria) a ďalšie. Pri Hlohovci je most. Most nachádzame aj pri Vlčanoch (Wolfspruth). Toto mesto je opevnené a týči sa nad nim veža.

Autor - Vydateľ: M. Zünd; 1567; 89x53 cm [7]


1572 Simpta

> W. Lazius - A. Ortelius; 1572

Šintava ak sa to dá posúdiť je zobrazená ako 3 veže. Most opäť nie je zakreslený. Na mape nachádzame mesta: Hlohovec (Freistat, Galgocy), Trnava (Tyrnavia), Nitra (Nitrie) a ďalšie. Pri Hlohovci, na mape sa nad mestom týči veža, je most ako aj pri Vlčanoch (Welsypruk). Aj toto mesto je opevnené a týči sa nad nim veža.

Autor - Vydateľ: W. Lazius - A. Ortelius; 1572; 50x35,5 cm [7]


1581 Sintha

>J. Sambucus - A. Ortelius; 1581

Hrad je zakreslený na ostrove a týči sa nad ním veža. Most absentuje. Na ľavej strane Váhu je zakreslená Zeredt mesto nad ktorým sa týči veža. Okrem toho tu nachádzame nám už známe mesta: Hlohovec (Galgoz), Trnava (Tirnava), Nitra (Nitria) a ďalšie.

Autor - Vydateľ: J. Sambucus - A. Ortelius; 1581; 50x34cm [7]


1587 Sempta

 W. Lazius - A. Ortelius; 1587

Autor - Vydateľ: W. Lazius - A. Ortelius; 1587; 50x35,5 cm [7]


1592 Sintha

>Matthias Quad; 1592

Hrad je zakreslený na ostrove Most absentuje. Na ľavej strane Váhu je zakreslená Zeredt. Okrem toho tu nachádzame nám už známe mesta: Hlohovec (Galgoz), Trnava (Tirnaua), Nitra (Nitria) a ďalšie.

Autor - Vydateľ: Matthias Quad; 1592; 31,75x21,5 cm [8]


Zdroje

[1] Mapy na stiahnutie na stránke občianskeho združenia Vodný hrad
[2] Zelenice Kapitoly zo starších dejín, Horné Zelenice v historických písomných dokladoch
[3] Slovník SAV
[4] Revue Piešťany Leto 2013, Ročník XLIX, str. 10
[5] MAPY UHORSKA A SLOVENSKA
[6] Staré mapy blog Ladislav Šebák
[7] www.topomap.hu
[8] Matthias Quad 1592


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024