horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Žigmund Luxemburský a jeho pobyt na Šintavskom hrade Aktualizacia: 21.01.2017 

Prečo som si zvolil tohto panovníka a rád by som sa mu venoval? Ako hlavné dôvody by som uviedol, že patril medzi významných panovníkov Uhorska ale čo je asi v mojom prípade dôležitejšie, vyhlásil Šintavu za slobodné kráľovské mesto s viacerými výsadami.


Listiny spísané na Šintavskom hrade alebo s ním súvisiace Aktualizacia: 05.10.2014 

Digitalizácia informácií umožňuje veci, o ktorých sa pred nemnohými rokmi dalo len snívať. Archívy postupne skenujú dokumenty a umiestňujú ich na web. Takže aj obyčajný človek sa môže dostať k historickým skvostom. Na tomto mieste vám prinesiem ukážky listín napísaných Žigmundom Luxemburským súvisiacich so Šinatavou. Ako uvádza názov listiny boli na Šintavskom hrade napísané ale sa v listine tento hrad spomína.© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024