horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Najväčšie prekliatie ľudstva sú peniaze. (Sókratés)
  Články
  Panovníci
Komorskí grófi
  Komorskí grófi
  Kremnica (kat.)
  Kremnica (is)
  Uhorsko (kat.)
Mincovné značky
  mesto Kremnica
  komorskí grófi
  všetky
Katalógy
  Katalógy

 125145 
 Komorskí grófi Kremnice
Meno od: do:

Tabuľka vychádza z katalógov Pohla, Huszára, Tótha, Gyöngyössyho. Zároveň mi ako nepostrádateľný zdroj informácii poslúžili podklady od Michala Matunáka.

Počet zodpovedajúcich záznamov: 171
 1331  LEOPOLD
Lupoldus (1331) [9], Ipolitus (1335) [9], Hipolit (1335) [9], Lipoldus (1335) [9], Leupoldus (1342) [9], Ippolito (1342) [9], Hypolitus (1343) [9], Leopold (1331) [7], Leopold (1335) [7]
 Kremnica
 1332 - 1334  ???
 Kremnica
 1335  LEOPOLD
Lupoldus (1331) [9], Ipolitus (1335) [9], Hipolit (1335) [9], Lipoldus (1335) [9], Leupoldus (1342) [9], Ippolito (1342) [9], Hypolitus (1343) [9], Leopold (1331) [7], Leopold (1335) [7]
 Kremnica
 1336 - 1337  ???
 Kremnica
 1338  Fridrich KRACZER
Fridericus KRATZER [1], Frychkoni [9], Fricko [9], Frithkoni (1338) [9], Fridericus Chraczer (1361-64) [9], Craczeri (1364) [9], Fridlinus Craczer (1371) [9], Frederic Kratzer [7], Frithek (1338) [4]
 Kremnica
 1339 - 1342  LEOPOLD
Leupoldus (Hypolit) [1],Lupoldus (1331) [9], Ipolitus (1335) [9], Hipolit (1335) [9], Lipoldus (1335) [9], Leupoldus (1342) [9], Ippolito (1342) [9], Hypolitus (1343) [9], Leopold [7]
 Kremnica
 1343  LEOPOLD
Leupoldus [1], Leopold [1], Lupoldus (1331) [9], Ipolitus (1335) [9], Hipolit (1335) [9], Lipoldus (1335) [9], Leupoldus (1342) [9], Ippolito (1342) [9], Hypolitus (1343) [9], Leopold [7]
 Kremnica
 1344  LORAND
Lorandus (Hu) [1], Lorand [9], Lorandus (1344) [9]
 Kremnica
 1345 - 1348  LEOPOLD
Lupoldus (1331) [9], Ipolitus (1335) [9], Hipolit (1335) [9], Lipoldus (1335) [9], Leupoldus (1342) [9], Ippolito (1342) [9], Hypolitus (1343) [9], Leopold [7]
 Kremnica
 1349  ???
 Kremnica
 1350 - 1360  KADOLD
Kadoldus, Kadoli (1365) [9], Kadoldi (1373) [9], Kadolt, Johannes Kadold, Kadoldus (1383-1385) [9], Kadoldus [7]
 Kremnica mince
 1361 - 1364  Fridrich KRACZER
Fridericus KRATZER [1], Frychkoni [9], Fricko [9], Frithkoni (1338) [9], Fridericus Chraczer (1361-64) [9], Craczeri (1364) [9], Fridlinus Craczer (1371) [9], Frederic Kratzer [7]
 Kremnica
 1365  Nicholas Smid
Nicholas Smid [7]
 Kremnica
 1366  Ján Möcel
Iohannes MOCHEL (Hu) [1], John MOCHEL, Johannes Muchel (1366) [9], Johannes Mochel (1372) [9], (Moczel) [9], John Mochel [7]
 Kremnica
 1367 - 1370  ???
 Kremnica
 1371  Fridrich KRACZER
Fridericus KRATZER [1], Frychkoni [9], Fricko [9], Frithkoni (1338) [9], Fridericus Chraczer (1361-64) [9], Craczeri (1364) [9], Fridlinus Craczer (1371) [9], Frederic Kratzer [7]
 Kremnica
 1371  Nicholas Zámbó
Nicholas Zámbó [7]
 Kremnica
 1372  Ján Möcel
Iohannes MOCHEL (Hu) [1], John MOCHEL, Johannes Muchel (1366) [9], Johannes Mochel (1372) [9], (Moczel) [9], John Mochel [7]
 Kremnica
 1373 - 1378  ???
 Kremnica
 1379  Konrád Tolbay
Tolbay (1379) [9], Tholbay (1379) [9], Tholwa (1379) [9], John Tholbay [7]
 Kremnica
 1380 - 1382  ???
 Kremnica
 1382 - 1387  Kremnica
Kremnica ???
znacka  Kremnica mince
 1383 - 1385  Johannes CRACZER
Johannes CRACZER (Hu)[1], John KRATZER
znacka  Kremnica
 1385  Johannes CRACZER
Johannes CRACZER (Hu) [1], John KRATZER [7], NoName [3]
znacka  Kremnica mince
 1386 - 1395  Kremnica
KREMNICA [1]
znacka  Kremnica
 1386 - 1395  Kremnica
KREMNICA [1]
znacka  Kremnica
 1387 - 1389  Kremnica
Kremnica [3]
znacka  Kremnica mince
 1390 - 1391  Henrik de Sancto Ipolyto (ináč Frank)
Henricus de Sancto Ipolyto [9], Henricus Frank [9], Henry [7]
 Kremnica
 1393 - 1394  Ján Czwikel
Johannes Czwikkel [9], Czwickil [9], Sczwykkel , John Czwickil [7]
 Kremnica
 1395 - 1397  ???
 Kremnica
 1398  Mikuláš Stadler
Nicolaus Stadler [9]
 Kremnica
 1399  Filip Scolari z Florencie
Philippus diclus Pipo de Scolaribus de Florentia [9], Ozorai Pipo (Hu) [9]
 Kremnica
 1400 - 1403  ???
 Kremnica
 1402 - 1437  Kremnica
Kremnica [3]
znacka  Kremnica
 1404  Kremnica
Kremnica [5]
znacka  Kremnica
 1404  Kremnica - mestská razba
Kremnica [3], [8]
znacka  Kremnica
 1404  Peter Drüsel
Petrus Druslin [3], Péter Druslin [5], Petrus Druslin [9], Peter Druslin [7]
znacka  Kremnica mince
 1404 - 1405  MARKUS von Nürnberg
MARKUS von Nürnberg [1] [3] [8]
znacka  Kremnica mince
 1405  Jakub z Bátoviec
Jacob de Bath [7], Jakub z Bátoviec [9], Jacobus de Batha, alias de Foro [9]
 Kremnica
 1405 - 1437  Kremnica
Kremnica [3], [5]
znacka  Kremnica mince
 1406  Kremnica
Kremica [3]
znacka  Kremnica
 1410  Andrej Bán de Luka & Beňadik Wincze de Szentgyörgy
Ban Andrew & Benedict Szentgyőrgyi Vince [7], Andrej Bán de Luka & Beňadik Wincze de Szentgyörgy [9], Andree Ban de Lwka et Benedikti dicti Wyncze de Zentgeregh. [9], Andreas banus de Lwka & Bálint Winche de Szentgörgy [6]
 Kremnica
 1414  Valentine Szentgyőrgyi Vince
Valentine Szentgyőrgyi Vince [7]
 Kremnica
 1415  Mark of Nuremberg
Mark of Nuremberg [7], Nürnbergi Marcus (Marcus de Newxxxxb_rg_)[w20160828]
 Kremnica
 1417 - 1418  Onofrius Zenobius z Florencie & Jodok Satmársky
Onoffrius Budensis & Jodocus Zathmariensis [9], Onofrio Bardi & Jodok Szatmári [7], Onofrio Bardi & Jodocus Zatmáry [6]
 Kremnica
 1418  Jodocus ZATMARY
Jodocus ZATMÄRY [1], Jodocus ZATMARY [3], Jodok Szatmari [7]
znacka  Kremnica
 1420 - 1426  Ján Junker
Juncher Hannes [3], John Juncher [7], Johannis Junckher (1426) [9]
znacka  Kremnica
 1422  Valent Vincze de Szentgyörgy
Valentine Szentgyőrgyi Vince [7], Valentino Vincze de Zenthgyurgh [9]
 Kremnica
 1423  Juraj z Jelšavy
George Jólsvai [?], Georgius de Ilswa [9]
 Kremnica
 1423  Ladislaus Czesse & Georgius Sepussy
Ladislas Czesse & George Szepesi [7], Ladislaus Czesse & Georgius Sepussy [9]
 Kremnica
 1424  ???
 Kremnica
 1425 - 1426  Peter REICHEL
Peter REICHEL [7], [8], Petrus Reyhel [9]
 Kremnica
 1427  Ján Falbrecht z Tornu
John Falbrecht [7], Hans Ffalbrecht von Torn [9], Johannes Ffalcbrecht [9]
 Kremnica
 1427  Matthias Enber
Matthias Enber [7]
 Kremnica
 1428  Peter REICHEL
Peter REICHEL (Hu) [3] [7], Péter Reichel (Hu) [5], Petrus Reyhel [9]
znacka  Kremnica mince
 1428  Peter REICHEL
Peter REICHEL [3] [7], Petrus REICHEL (Hu) [1], Petrus Reyhel [9]
znacka  Kremnica
 1428 - 1429  Valentin WINCHE
Valentin WINCHE von Szent-György [3], Valentin WINCHE (Hu) [1]
znacka  Kremnica mince
 1428 - 1431  Ján Falbrecht z Tornu
Johannes FOLBRECHT de Thorn [3], Falbrecht János [5], [8], John Falbrecht [7], Hans Ffalbrecht von Torn [9], Johannes Ffalcbrecht [9]
znacka  Kremnica
 1429 - 1436  Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI
Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI
znacka  Kremnica mince
 1431  Ján Siebenlinder & Henrich Münich
John Siebenlinder & Henry Münich [7], Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS), Siebenlinder János [5], [8], Ján Siebenlinder a Henrich Münich [9], Johannes de Septemtiliis & Henricus Münich [9]
znacka  Kremnica mince
 1431  Ján Siebenlinder & Henrich Münich
John Siebenlinder & Henry Münich [7], Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS) [3], Siebenlinder János [5], [8], Ján Siebenlinder a Henrich Münich [9], Johannes de Septemtiliis & Henricus Münich [9]
znacka  Kremnica
 1434  John Siebenlinder
Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS) [3], Siebenlinder János [5], [8], John Siebenlinder [7]
znacka  Kremnica mince
 1434  John Siebenlinder
Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS) [3], Siebenlinder János [5], [8], John Siebenlinder [7]
znacka  Kremnica
 1435  Leonardo BARDI alebo Petrus LANG
Leonardo BARDI alebo Petrus LANG (Hu) [1], Peret LANG (Sk) [2]
znacka  Kremnica
 1435  Peter Lang
Petri Lang [?], Peter Lang [7], [9]
 Kremnica
 1436  Leonhard Noffry z Bojníc
Leonard Noffry of Bajmóc [7],Leonhard Noffry z Bojníc [9], Lienhardi Noffri de Bajmocz [9]
znacka  Kremnica mince
 1437  Ján Siebenlinder
Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS) [3], Siebenlinder János [5], [8], Ján Siebenlinder [9], Johannes de Septemtilijs [9]. John Siebenlinder [7]
znacka  Kremnica
 1437  Ján Siebenlinder
Johannes SIEBENLINDER (Hu) [6], Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS) (Hu) [3], Siebenlinder János (Hu) [5], Ján Siebenlinder [9], Johannes de Septemtilijs [9], John Siebenlinder [7]
znacka  Kremnica
 1437  Leonard, Ján, Bardo & Jakub Noffry z Bojníc
Leonard, Ján, Bardo & Jakub Noffry z Bojníc [9], Leonard, John, Bardi & Jacob Noffry of Bajmóc [7],
 Kremnica
 1438  Andreas & Nicolaus LANG
Andreas & Nicolaus LANG [3], Andrew & Nicholas LANG, Lang András & Miklós (Hu) [5]
znacka  Kremnica mince
 1438  Ján Ramensteiner
John Ramenstein [7], Ján Ramensteiner [9], Johannem Ramenstaijner [9]
 Kremnica
 1438 - 1439  Konrad RUDEL
Konrad RUDEL [3], Conrad Rüdel, Rudel Konrád (Hu) [5]
znacka  Kremnica mince
 1439  Andrej a Mikuláš Lang & Konrád Rudel
Andrew & Nicholas Lang, Conrad Rüdel [7], Andrej a Mikuláš Lang & Konrád Rudel [9], Andreas s Nicolaus, & Conradus Rwdel [9]
 Kremnica
 1439 - 1440  Conrad POLNER
Konrad POLNER [3], Polner Konrád (Hu) [5]
znacka  Kremnica mince
 1440  Conrad Rüdel
Conrad Rüdel [7]
 Kremnica
 1440 - 1443  Konrád Relner
Konrád Relner [9], Conrado Rolner (1440) [9] , Conraten Rolner (1441) [9], Conrad Rolner (1442) [9], Conrat Roller (1443) [9]
 Kremnica
 1441  Conrad POLNER
Conrad POLNER [7]
 Kremnica
 1444  Conrad Polner
Conrad POLNER [7]
 Kremnica
 1446  Conrad Polner
Conrad POLNER [7]
 Kremnica
 1446 - 1452  Peter KOLER
Peter KOLER [3]
znacka  Kremnica
 1447  Peter Jung
Peter Jung [7], Petrus Jung [?]
 Kremnica
 1451  Peter Jung
Peter Jung [7], [9]
 Kremnica
 1453  Konrád Hölczler
Conrad Hölczler [7], Konrad HÖLZLER [3], Hölczler Konrád (Hu) [5], Konrád Hölczler [9], Conradus Hölczler [9]
znacka  Kremnica mince
 1454  Petrus JUNG
Petrus JUNG [3], Jung Péter (Hu) [5]
znacka  Kremnica
 1455  Christian RÜSSEL
Christian RÜSSEL [3] [7], Rüssel Keresztély (Hu) [5]
znacka  Kremnica mince
 1455  Petrus JUNG
Petrus JUNG [3], Jung Péter (Hu) [5]
znacka  Kremnica mince
 1455 - 1456  Ján Konsdorffer
John Kanstorfer [7], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9],
 Kremnica
 1456  Ján Konsdorffer
Johann CONSTORFFER [3], Kanstorfer János (Hu) [5], John Kanstorfer [7], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9],
znacka  Kremnica mince
 1457  Ján Konsdorffer
Johann CONSTORFFER [3], John KANSTORFER, Kanstorfer János (Hu) [5], John Kanstorfer [7], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9],
znacka  Kremnica mince
 1458  Barbo Noffry
Barbo Noffry [7]
 Kremnica
 1458 - 1490  Kremnica
Kremnica [3]
znacka  Kremnica mince
 1459  Bardo Noffry z Bojníc
Barbo Noffry [7], Bardo Noffri de Bajmocz [9]
 Kremnica
 1459  Leonard Noffry
Leonard Noffry [7]
 Kremnica
 1460 - 1465  Kremnica
Kremnica [3]
znacka  Kremnica
 1460 - 1465  Kremnica
Kremnica [3]
znacka  Kremnica
 1461 - 1462  Augustin LANGSFELDER
Augustin LANGSFELDER [3],
znacka  Kremnica
 1461 - 1465  Petrus OPITZ
Petrus OPITZ [3]
znacka  Kremnica
 1462  Beňadik z Turca (de Thurocz)
Benedict Turóci [7], Beňadik z Turca (de Thurocz) [9], Benedicto de Thurocz [9]
 Kremnica
 1463  Pavel Modrer
Paul Modrár [7], Pavel Modrer [9], Ondrej Modrar [macho - chlapovič]
znacka  Kremnica mince
 1464  Stephan MIKOLA
Stephan MIKOLA [3]
znacka  Kremnica
 1464 - 1465  Veit MÜHLSTEIN
Veit MÜHLSTEIN [3]
znacka  Kremnica
 1466  Ján Ernst & Vít Muhlstein
 Kremnica
 1466  John Ernuszt
Johannes ERNESZT [3], John Ernuszt [7]
znacka  Kremnica
 1466  Stephen Mikolai
Stephen Mikolai [7]
 Kremnica
 1466  Vit Mühlstein
Vit Mühlstein [9], Vitus Milstain (1470) [9], Guy Mühlstein [7]
 Kremnica
 1467  Ján Konsdorffer
Johann CONSTORFFER [3], John Kanstorfer [7] [?], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9],
znacka  Kremnica
 1467  John Kanstorfer & Lawrence Stadler
John Kanstorfer & Lawrence Stadler [7]
 Kremnica
 1467 - 1469  Ján Konsdorffer
Johann CONSTORFFER (Hu), Kanstorfer János (Hu) [5], John Kanstorfer [7] [?], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9],
znacka  Kremnica mince
 1468  Ján Konsdorffer
Johann CONSTORFFER [3], John Kanstorfer [7] [?], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9],
znacka  Kremnica
 1469  Ján Konsdorffer
Johann CONSTORFFER [3], Kanstorfer János (Hu) [5], John Kanstorfer [7] [?], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9],
znacka  Kremnica
 1470 - 1471  Vit Mühlstein
Veit MÜHLSTEIN [3] [9], Vit Mühlstein [9], Vitus Milstain (1470) [9], Guy Mühlstein [7]
znacka  Kremnica mince
 1472  Johannes CONSTORFFER
Johannes CONSTORFFER [3]
znacka  Kremnica
 1472 - 1477  Modrár Pál alebo Peck Pál
Modrár Pál alebo Peck Pál (Hu) [5]
znacka  Kremnica
 1472 - 1478  Augustin LANGSFELDER
Augustin LANGSFELDER [3], Langsfelder Ágoston (Hu) [5]
znacka  Kremnica
 1472 - 1478  Kremnica
Kremnica [3]
znacka  Kremnica
 1474  Guy Mühlstein
Guy Mühlstein [7]
 Kremnica
 1478  Vit Mühlstein
Vit Mühlstein [9], Vitus Milstain (1470) [9], Guy Mühlstein [7]
 Kremnica
 1479 - 1483  Veit Mühlstein
 Kremnica
 1479 - 1484  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER [3], Mühlstein Vid & Langsfelder Ágoston (Hu) [5]
znacka  Kremnica mince
 1480 - 1483  Paul PEK
Paul PEK [3]
znacka  Kremnica mince
 1482 - 1488  Urbanus DOCZY de Nagylucse Schatzmeister, Graf d. Goldbergwerke und Bischof v. Erlau
für Urbanus DOCZY de Nagylucse Schatzmeister, Graf d. Goldbergwerke und Bischof v. Erlau [3]
znacka  Kremnica
 1483 - 1484  Paul PEK
Paul PEK [3]
znacka  Kremnica
 1483 - 1485  Paul PEK
Paul PEK [3]
znacka  Kremnica
 1484  Agustine Langsfelder
Agustine Langsfelder [7]
 Kremnica
 1486  Peter Peck
Peter Peck [7]
 Kremnica
 1486 - 1492  Peter Scheider
Peter Schaider [7] [4], Peter Scheider [9], Petrus Scayder (1486, 1487,1489) [9],
 Kremnica
 1487  Peter Scheider
Peter SCHAIDER [3] [4] [7], Peter Scheider [9], Petrus Scayder (1486, 1487,1489) [9],
znacka  Kremnica mince
 1488  Peter Schaider
Peter Schaider [3] [4]
znacka  Kremnica
 1489  Peter Scheider
Peter SCHAIDER [3] [4] [7], Schaider Péter (Hu) [5], Peter Scheider [9], Petrus Scayder (1486, 1487,1489) [9],
znacka  Kremnica mince
 1489  Peter Scheider
Peter SCHAIDER [4] [7], Schaider Péter (Hu) [5], Peter Scheider [9], Petrus Scayder (1486, 1487,1489) [9],
znacka  Kremnica mince
 1490  Peter Scheider
Peter SCHAIDER [3] [4] [7], Peter Scheider [9], Petrus Scayder (1486, 1487,1489) [9],
znacka  Kremnica
 1490 - 1494  Peter Scheider
Peter SCHAIDER [3] [4] [7], Peter Scheider [9], Petrus Scayder (1486, 1487,1489) [9],
znacka  Kremnica
 1493  Caspar Stek
 Kremnica
 1495  Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL
Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL [3], Andreas Hellebrand & Franz Kornidl
znacka  Kremnica
 1495  Caspar Steck
Caspar Steck [7]
 Kremnica
 1496  Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL
Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL [3], Andreas Hellebrand & Franz Körnidl, Andrew Hellebrand & Francis Körnidel [7]
znacka  Kremnica mince
 1496  Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL
Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL [3], Andreas Hellebrand & Franz Körnidl, Andrew Hellebrand & Francis Körnidel [7]
znacka  Kremnica
 1497  Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL
Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL [3], Stephan Ryzmegl & Erasmus Rösel [?], Stephen Ryzmegl & Erasmus Rösel [7]
znacka  Kremnica
 1497  Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL
Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL [3], Stephan Ryzmegl & Erasmus Rösel
znacka  Kremnica
 1498  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica mince
 1498  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica
 1498 - 1508  Ján Thurzo z Betlenfalvy
John Thurzó [7], Hans Thurzo [?], Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
 Kremnica
 1499  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica
 1499  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica
 1500  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica
 1500  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica
 1501 - 1502  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica mince
 1501 - 1502  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica
 1503 - 1508  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9],
znacka  Kremnica mince
 1509 - 1519  Georg THURZÖ
Georg THURZÓ (1509-1516) [3], Georgius Thurzó (1516-1519) [3], Georg THURZÖ (Hu), Juraj THURZO (Sk), Thurzó György (Hu) [5], George Thurzó [7]
znacka  Kremnica mince
 1509 - 1519  Juraj Thurzo z Betlenfalvy
Georg THURZÓ (1509-1516) [3], Georgius Thurzó (1516-1519) [3], George Thurzó [7], Juraj Thurzo, Jorg Turso (1510) [9], Jörg Turso (1512) [9], Georgius Turzo (1513) [9]
 Kremnica
 1515 - 1521  Juraj, Alex a Ján Thurzo z Betlenfalvy
Juraj Thurzo & Alexius Thurzo & Ján Thurzo [?], Georgius, Alexius & Hans Turzo [9]
 Kremnica
 1516 - 1519  Georg THURZÖ
Georg THURZÓ (1509-1516) [3], Georgius Thurzó (1516-1519) [3], Georg THURZÓ, Juraj THURZO (Sk), George Thurzó [7]
znacka  Kremnica mince
 1520 - 1523  Alexius THURZÓ
Alexius THURZÓ [3], Alexius THURZÖ [?], Alec THURZÓ [7]
znacka  Kremnica mince
 1520 - 1523  Alexius THURZÓ
Alexius THURZÓ [3]
znacka  Kremnica
 1520 - 1524  Alec Thurzó
Alec Thurzó [7], Alexius Thurzo [3]
 Kremnica
 1524 - 1525  Bernard Beheim
Bernard Beheim [7], Bernhard BEHAIM [3]
 Kremnica
 1525 - 1537  Bernard Behem
Bernhard BEHAIM [3], Beheim Bernát (Hu) [5], Bernard Beheim [7], Bernardus Pehem (1524) [9], B. Behem (1543) [9], B. Behaim (1547) [9],
znacka  Kremnica mince
 1526 - 1527  Kremnica
Kremnica Posthumous struck, Mintmark L - K (LVDOVICVS - KREMNITZ)
znacka  Kremnica mince
 1527  Jacobus TORNALLYAY alebo Alex. THURZÓ
Jacobus TORNALLYAY alebo Alex. THURZÓ [3]
znacka  Kremnica mince
 1527 - 1766  Kremnica
znacka  Kremnica mince
 1528  Alexius THURZÓ
Alexius THURZÓ [3]
znacka  Kremnica
 1528 - 1548  Ján Dúbravický a Baltazár Himmelreich
 Kremnica
 1537  Ján Dúbravický a Baltazár Himmelreich
 Kremnica
 1537 - 1541  Ján Dobravický
Ján Dobravický [9], Joanni Dobrauyczky (1537) [9], Johannes Dwbrawiczky (1539) [9]
 Kremnica
 1541 - 1542  Bertold Behem
Bertold Behem [9]
 Kremnica
 1542 - 1548  Baltazar Himmelreich
Baltazar Himmelreich [9]
 Kremnica
 1575  Krištof Heidek a Hans Holtzschucher
 Kremnica
 1615  Wendenstein
 Kremnica
 1751  Ignác Kempf z Angretu
 Kremnica
 1766 - 1918  Kremnica
Kremnica [4]
 Kremnica© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024