horuseye.sk Kremnické dukáty horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Home

Články

Panovníci

Komorskí grófi
    Kremnica (kat.)
    Kremnica (is)
    Uhorsko (kat.)

Mincovné značky
Kremnica
    všetky
    komorskí grófi
    mesto Kremnica

Katalógy

Napíšte mi

115610 
 Komorskí grófi Kremnice môj pohľad

Tabuľka zachytáva môj pohľad na post komorského grófa. Ak je rok zobrazený červenou farbou údaje nemám zatiaľ overený. Zelená farba vraví, že údaje s komorskom grófovi sú overené. V poli môj pohľad zobrazujem meno komorského grófa na základe mojich predstáv. Tento môj pohľad berte s rezervou.

1323  Hája (Heyma)
Háj (Heym)
Kremnica
1328 - 1334  LEOPOLD
Leopold (1331, 1335, 1339, 1341-1343, 1346-1348) [7] [w11], Lupoldus (1331) [9] [w11], Leopold (1335) [7] Ipolitus (1335) [9], Hipolit (1335) [9], Lipoldus (1335) [9], Leupoldus (1342) [9], Ippolito (1342) [9], Hypolitus (1343) [9], Hyppolita [w11]
LEOPOLD Kremnica
1335  => LEOPOLD LEOPOLD Kremnica
1336 - 1337  => LEOPOLD LEOPOLD Kremnica
1338  Fridrich KRACZER
Fridericus KRATZER [6], Frychkoni [9], Fricko [9], Frithek (1338) [4], Frithkoni (1338) [9], Fridericus Chraczer (1361-64) [9], Craczeri (1364) [9], Fridlinus Craczer (1371) [9], Frederic Kratzer (1361, 1364, 1371) [7], Frithko [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Frychko [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Friczko [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Fridlin [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Fridrich Craczer [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Fridericus Kratzer [cnspg.cz] (1338)
Fridrich KRACZER Kremnica
1339 - 1341  LEOPOLD
Leopold (1331, 1335, 1339, 1341-1343, 1346-1348) [7] [w11], Lupoldus (1331) [9] [w11], Leopold (1335) [7] Ipolitus (1335) [9], Hipolit (1335) [9], Lipoldus (1335) [9], Leupoldus (1342) [9], Ippolito (1342) [9], Hypolitus (1343) [9], Hyppolita [w11]
LEOPOLD Kremnica
1342  => LEOPOLD LEOPOLD Kremnica
1343 - 1344  => LEOPOLD LEOPOLD Kremnica
1344  LORAND
Lorandus [6], Lorand [9] (1344) [12], Lorandus (1344) [9]
LORAND Kremnica
1345 - 1348  LEOPOLD
Leopold (1331, 1335, 1339, 1341-1343, 1346-1348) [7] [w11], Lupoldus (1331) [9] [w11], Leopold (1335) [7] Ipolitus (1335) [9], Hipolit (1335) [9], Lipoldus (1335) [9], Leupoldus (1342) [9], Ippolito (1342) [9], Hypolitus (1343) [9], Hyppolita [w11]
LEOPOLD Kremnica
1349  neznámy Kremnica
1350 - 1360  KADOLD
Kadoldus, Kadoli (1365) [9], Kadoldi (1373) [9], Kadolt, Johannes Kadold, Kadoldus (1383-1385) [9], Kadoldus (1350-1360) [7], Kadold (1350 - 1360) [12]
KADOLD Kremnica
1361 - 1364  Fridrich KRACZER
Fridericus KRATZER [6], Frychkoni [9], Fricko [9], Frithek (1338) [4], Frithkoni (1338) [9], Fridericus Chraczer (1361-64) [9], Craczeri (1364) [9], Fridlinus Craczer (1371) [9], Frederic Kratzer (1361, 1364, 1371) [7], Frithko [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Frychko [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Friczko [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Fridlin [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Fridrich Craczer [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Fridericus Kratzer [cnspg.cz] (1338)
Fridrich KRACZER Kremnica
1365  Nicholas Smid
Nicholas Smid (1365) [7]. Mikuláš Schmied [w11]
Nicholas Smid Kremnica
1366  Ján Möcel
Iohannes MOCHEL [6], John MOCHEL, Johannes Muchel (1366) [9], Johannes Mochel (1372) [9], Moczel [9], John Mochel (1366, 1372) [7], Ján Mochel (1366, 1372) [12], Möczel (1366, 1372) [12]
Ján Mochel Kremnica
1367 - 1370  neznámy Kremnica
1371  Fridrich KRACZER
Fridericus KRATZER [6], Frychkoni [9], Fricko [9], Frithek (1338) [4], Frithkoni (1338) [9], Fridericus Chraczer (1361-64) [9], Craczeri (1364) [9], Fridlinus Craczer (1371) [9], Frederic Kratzer (1361, 1364, 1371) [7], Frithko [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Frychko [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Friczko [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Fridlin [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Fridrich Craczer [12] (1338, 1361, 1364, 1371), Fridericus Kratzer [cnspg.cz] (1338)
Fridrich KRACZER Kremnica
1371  Nicholas Zámbó
Nicholas Zámbó (1371) [7], Mikuláš Zámbó (1371) [12]
Nicholas Zámbó Kremnica
1372  Ján Möcel
Iohannes MOCHEL [6], John MOCHEL, Johannes Muchel (1366) [9], Johannes Mochel (1372) [9], Moczel [9], John Mochel (1366, 1372) [7], Ján Mochel (1366, 1372) [12], Möczel (1366, 1372) [12]
Ján Mochel Kremnica
1373 - 1378  neznámy Kremnica
1379  Konrád Tolbay
Conradus Tolbay (1379) [9], Conradus Tholbay (1379) [9], Conradus Tholwa (1379) [9], John Tholbay (1379) [7], Konrád Tholway (1379) [12], Tolbay (1379) [12],
Konrád Tolbay Kremnica
1380 - 1381  neznámy Kremnica
1382  Johelinus
Johelinus [book2] [w11], Johelin Craczer (Kratzer) [DHK] (1385)
Ján Kraczer Kremnica
1383 - 1384  Ján Kraczer
Johannes CRACZER [6], John KRATZER (1385) [7], Johlinus Craczer [9], Ján Kraczer [9], Ján Craczer (1385) [12]
Ján Kraczer Kremnica
1385  => Ján Kraczer Ján Kraczer Kremnica
1385  Johelinus
Johelinus [book2] [w11], Johelin Craczer (Kratzer) [DHK] (1385)
Ján Kraczer Kremnica
1386 - 1389  neznámy Kremnica
1390 - 1391  Henrik de Sancto Ipolyto (ináč Frank)
Henricus de Sancto Ipolyto [9], Henricus Frank [9], Henry (1390-1391) [7], Henrich Frank de Sancto Ipolyto (1390, 1391) [12], Henricus de Sancto Ipolyto
Henrik de Sancto Ipolyto (ináč Frank) Kremnica
1391  Hengmannus
Hengmannus (teda Ján) z Banskej Štiavnice (1391) [12], Hengmannus de Sebnicia (1391) [13]
Hengmannus Kremnica
1392  Francesco Bernardi
Francesco Bernardi (1392, 1396) [12], Francesco di Bernardo da Carmingnano (1396) [book2], Francesco BERNARDI [Pohl]
Francesco Bernardi Kremnica
1392 - 1393  Heinczmann (Ján) Isenrincel
Heinczmann (Ján) Isenrincel (1392, 1393) [12]
Heinczmann (Ján) Isenrincel Kremnica
1393 - 1394  Ján Czwikel
Johannes Czwikkel [9], Czwickil [9], Sczwykkel , John Czwickil (1393-1394) [7], Ján Zwickel (1393, 1394) [12], Czwickel (1393, 1394) [12], Johannes Czwickil (1393) [w11], Czwikel Johannes(1393-1394)[w12]
Ján Czwikel Kremnica
1393 - 1395  Jacopo Venturi
Jacopo Venturi (1393 - 1395) [12], Jacopo di Francesco Venturi [book1] , Jacobus Ventur [book1], Iacopo Venturi (1395) [book2]
Jacopo Venturi Kremnica
1396  Francesco Bernardi
Francesco Bernardi (1392, 1396) [12], Francesco di Bernardo da Carmingnano (1396) [book2], Francesco BERNARDI [Pohl]
Francesco Bernardi Kremnica
1397  neznámy Kremnica
1398  Mikuláš Stadler
Nicolaus Stadler [9], Mikuláš Stadler (1398) [12], Stadler Nicolaus (1398) [w12]
Mikuláš Stadler Kremnica
1399  Filip Scolari z Florencie
Philippus diclus Pipo de Scolaribus de Florentia [9], Ozorai Pipo [9], Filip Scolari z Florencie, zvaný Pipo (1399) [12], Filippo Scolari alias Pippo Spano [book1], Filippo di Stefano Scolari [book2]
Filip Scolari z Florencie (Pipo) Kremnica
1404  Peter Drüsel
Petrus Druslin [3], Péter Druslin (1404) [5], Petrus Druslin [9], Peter Druslin [7], Peter Drüsel (1404) [12],
Peter Drüsel Kremnica
1404 - 1405  MARKUS von Nürnberg
MARKUS von Nürnberg [3] [6] [8], Mark of Nuremberg (1415) [7], Nürnbergi Márk [n1], MARKUS von Nürnberg [Pohl D1-12, D2-1], Nürnbergi Marcus (Marcus de Newxxxxb_rg_) [w20160828]
MARKUS von Nürnberg Kremnica
1405  Jakub z Bátoviec
Jacob de Bath (1405) [7], Jakub z Bátoviec [9], Jacobus de Batha, alias de Foro [9], Jakub z Bátoviec (1405) [12], Jakub Bátovský (1405) [w11]
Jakub z Bátoviec Kremnica
1406 - 1409  neznámy Kremnica
1410  Andrej Bán de Luka & Beňadik Wincze de Szentgyörgy
Ban Andrew & Benedict Szentgyőrgyi Vince (1410) [7], Andrej Bán de Luka & Beňadik Wincze de Szentgyörgy [9], Andree Ban de Lwka et Benedikti dicti Wyncze de Zentgeregh. [9], Andreas banus de Lwka & Bálint Winche de Szentgörgy [6], Ondrej Bán z Lúky a Benedikt Vincze zo Svätého Juraja (1410) [12], Valentin WINCHE von Szent-György ()
Andrej Bán z Lúky a Valentine Vince Szentgyőrgyi Kremnica
1411 - 1413  neznámy Kremnica
1414  Valentine Szentgyőrgyi Vince
Valentine Szentgyőrgyi Vince (1414, 1422) [7], Valentino Vincze de Zenthgyurgh [9], Valentin WINCHE von Szent-György [3], Valentin WINCHE [6], Valentín Vincze zo Svätého Juraja (1422) [12]
Valentine Vince Szentgyőrgyi Kremnica
1415  MARKUS von Nürnberg
MARKUS von Nürnberg [3] [6] [8], Mark of Nuremberg (1415) [7], Nürnbergi Márk [n1], MARKUS von Nürnberg [Pohl D1-12, D2-1], Nürnbergi Marcus (Marcus de Newxxxxb_rg_) [w20160828]
MARKUS von Nürnberg Kremnica
1416  neznámy Kremnica
1417 - 1418  Onofrius Zenobius z Florencie & Jodok Satmársky
Onoffrius Budensis & Jodocus Zathmariensis [9], Onofrio Bardi & Jodok Szatmári [7], Onofrio Bardi & Jodocus Zatmáry [6], Onofrius Zenobius z Florencie a Budína a Jodok Satmársky (1417,1418) [12], Onofrio di Bardo with Jodok of Szatmár (1417 -1418 ) [book2]
Onofrio Bardi & Jodocus Zatmáry Kremnica
1418  Jodocus ZATMARY
Jodocus ZATMÄRY [6], Jodocus ZATMARY [3], Jodok Szatmari [7]
Jodocus Zatmáry Kremnica
1419  neznámy Kremnica
1420  Ján Junker
Juncher Hannes [3], John Juncher (1420, 1426) [7], Johannis Junckher (pred 1426) [9], Ján Junckher (pred 1426) [12], Juncher [w11]
Ján Junker Kremnica
1422  Valentine Szentgyőrgyi Vince
Valentine Szentgyőrgyi Vince (1414, 1422) [7], Valentino Vincze de Zenthgyurgh [9], Valentin WINCHE von Szent-György [3], Valentin WINCHE [6], Valentín Vincze zo Svätého Juraja (1422) [12]
Valentine Vince Szentgyőrgyi Kremnica
1423  Juraj z Jelšavy
George Jólsvai (1423) [7], Georgius de Ilswa [9], Juraj z Jelšavy (1423) [12]
Juraj z Jelšavy Kremnica
1423  Ladislaus Czesse & Georgius Sepussy
Ladislas Czesse & George Szepesi (1423) [7], Ladislaus Czesse & Georgius Sepussy [9], Ladislav Czesse a Juraj Szepessy (1423) [12]
Ladislaus Czesse & Georgius Sepussy Kremnica
1424  Ján Junker
Juncher Hannes [3], John Juncher (1420, 1426) [7], Johannis Junckher (pred 1426) [9], Ján Junckher (pred 1426) [12], Juncher [w11]
Ján Junker Kremnica
1425 - 1426  Peter REICHEL
Péter Reichel (1428) [5], Peter REICHEL [3] (1425, 1428) [7], Petrus REICHEL [1], Petrus Reyhel [9], Peter Reichel (1425, 1426, 1428) [12], Petrus REICHEL [Pohl D2-16]
Peter REICHEL Kremnica
1427  Ján Falbrecht z Tornu
John Falbrecht (1427, 1431) [7], Hans Ffalbrecht von Torn [9], Johannes Ffalcbrecht [9], Johannes FOLBRECHT de Thorn [3], Falbrecht János (1428, 1431) [5], [8], Ján Falbrecht z Torune (1427, 1431) [12] [w11], Johannes FOLBRECHT de Thorn (1428, 1431) [Pohl D2-32]
Ján Falbrecht z Tornu Kremnica
1428  => Ján Falbrecht z Tornu Ján Falbrecht z Tornu Kremnica
1428  Peter REICHEL
Péter Reichel (1428) [5], Peter REICHEL [3] (1425, 1428) [7], Petrus REICHEL [1], Petrus Reyhel [9], Peter Reichel (1425, 1426, 1428) [12], Petrus REICHEL [Pohl D2-16]
Peter REICHEL Kremnica
1429 - 1435  Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI
Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI, Leonardo BARDI alebo Petrus LANG [6], Peter LANG [x], Petrus LONGUS oder Leonardo N. BARDI Oberkammergraf (1429 - 1436)
Petrus LONGUS alebo Leonardo N. BARDI Kremnica
1431  Ján Falbrecht z Tornu
John Falbrecht (1427, 1431) [7], Hans Ffalbrecht von Torn [9], Johannes Ffalcbrecht [9], Johannes FOLBRECHT de Thorn [3], Falbrecht János (1428, 1431) [5], [8], Ján Falbrecht z Torune (1427, 1431) [12] [w11], Johannes FOLBRECHT de Thorn (1428, 1431) [Pohl D2-32]
Ján Falbrecht z Tornu Kremnica
1431  Ján Siebenlinder
Johannes SIEBENLINDER [6], Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS) [3], Siebenlinder János (1431, 1437) [5], [8], John Siebenlinder (1434, 1437) [7], Ján Siebenlinder [9], Johannes de Septemtilijs [9]. Ján Siebenlinder (1434, 1437) [12], Ján de Septemtiliis (Sedmolipský) (1437) [w11]
Ján Siebenlinder Kremnica
1431  Ján Siebenlinder & Henrich Münich
John Siebenlinder & Henry Münich (1431) [7], Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS), Siebenlinder János [5], [8], Ján Siebenlinder a Henrich Münich [9], Johannes de Septemtiliis & Henricus Münich [9], Ján Siebenlinder a Henrich Münich (1431) [12]
Ján Siebenlinder & Henrich Münich Kremnica
1434  Ján Siebenlinder
Johannes SIEBENLINDER [6], Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS) [3], Siebenlinder János (1431, 1437) [5], [8], John Siebenlinder (1434, 1437) [7], Ján Siebenlinder [9], Johannes de Septemtilijs [9]. Ján Siebenlinder (1434, 1437) [12], Ján de Septemtiliis (Sedmolipský) (1437) [w11]
Ján Siebenlinder Kremnica
1435  Peter Lang
Petri Lang [?], Peter Lang (1435) [7], [9], Peter Lang (1435) [12] [w11], Longus (1435) [12],
Peter Lang Kremnica
1436  Leonhard Noffry z Bojníc
Leonard Noffry of Bajmóc (1436) [7],Leonhard Noffry z Bojníc [9], Lienhardi Noffri de Bajmocz [9], Leonard Noffri z Bojníc (1436) [12], Leonardus Nofri (1436) [book2],
Leonhard Noffry z Bojníc Kremnica
1437  Ján Siebenlinder
Johannes SIEBENLINDER [6], Johannes SIEBENLINDER (SEPTEMTILIIS) [3], Siebenlinder János (1431, 1437) [5], [8], John Siebenlinder (1434, 1437) [7], Ján Siebenlinder [9], Johannes de Septemtilijs [9]. Ján Siebenlinder (1434, 1437) [12], Ján de Septemtiliis (Sedmolipský) (1437) [w11]
Ján Siebenlinder Kremnica
1437  Leonard, Ján, Bardo & Jakub Noffry z Bojníc
Leonard, Ján, Bardo & Jakub Noffry z Bojníc [9], Leonard, John, Bardi & Jacob Noffry of Bajmóc (1437) [7], Leonard, Bardo, Ján a Jakub Noffriovci z Bojníc (1437) [12]
Leonard, Ján, Bardo & Jakub Noffry z Bojníc Kremnica
1438  Ján Ramensteiner
John Ramenstein (1438) [7], Ján Ramensteiner [9], Johannem Ramenstaijner [9], Ján Ramenstainer (1438) [12], Ján Ramenstain (1438) [w11]
Ján Ramensteiner Kremnica
1439  Andrej a Mikuláš Lang & Konrád Rudel
Andrew & Nicholas Lang, Conrad Rüdel (1439) [7], Andrej a Mikuláš Lang & Konrád Rudel [9], Andreas s Nicolaus, & Conradus Rwdel [9], Ondrej a Mikuláš Langovci a Konrád Rudel (1439) [12], Andrej a Mikuláš Lang a Konrád Rudel (1439) [w11]
Andrej a Nicholas Lang & Konrád Rudel Kremnica
1440 - 1443  Conrad POLNER
Konrad POLNER [3], Polner Konrád (1439) [5], Conrad POLNER (1441, 1444, 1446) [7]
Konrad Polner (Rollner) Kremnica
1440 - 1443  Konrád Relner
Konrád Relner [9], Conrado Rolner (1440) [9] , Conraten Rolner (1441) [9], Conrad Rolner (1442) [9], Conrat Roller (1443) [9], Konrád Rolner (1440 - 1443) [12]
Konrad Rudel Kremnica
1440 - 1443  Konrad RUDEL
Konrad RUDEL [3], Conrad Rüdel, Rudel Konrád (1439) [5], Conrad Rüdel (1440) [7], Konrád Rollner (1440) [w11]
Konrad Rudel Kremnica
1444  Conrad POLNER
Konrad POLNER [3], Polner Konrád (1439) [5], Conrad POLNER (1441, 1444, 1446) [7]
Konrad Polner (Rollner) Kremnica
1445  neznámy Kremnica
1446  Conrad POLNER
Konrad POLNER [3], Polner Konrád (1439) [5], Conrad POLNER (1441, 1444, 1446) [7]
Konrad Polner (Rollner) Kremnica
1446 - 1452  Peter KOLER
Peter KOLER [3]
Peter KOLER Kremnica
1451  Peter Jung
Peter Jung (1447, 1451) [7], Petrus Jung (1447) [?], Peter Jung (1451) [7], [9], Petrus JUNG (1454, 1455) [3], Jung Péter (1454, 1455) [5], Peter Jung (1451) [12], Petrus Junge (1447-1450) [w1]
Peter Jung Kremnica
1453  Konrád Hölczler
Conrad Hölczler (1453) [7], Konrad HÖLZLER [3], Hölczler Konrád (1453) [5], Konrád Hölczler [9], Conradus Hölczler [9], Konrád Hölczler (1453) [12], Konrád Hölzer (1453) [w1], Konrád Holczler (1453) [w11]
Konrád Hölczler Kremnica
1454 - 1455  Peter Jung
Peter Jung (1447, 1451) [7], Petrus Jung (1447) [?], Peter Jung (1451) [7], [9], Petrus JUNG (1454, 1455) [3], Jung Péter (1454, 1455) [5], Peter Jung (1451) [12], Petrus Junge (1447-1450) [w1]
Peter Jung Kremnica
1455  Christian RÜSSEL
Christian RÜSSEL (1455) [3] (1455) [7], Rüssel Keresztély (1455) [5], Kristián Ruschel (1455) [b1]
Christian RÜSSEL Kremnica
1455 - 1457  Ján Konsdorffer
Ján Kónsdorffer (1455, 1456) [9], Johannes Constorffer (1455, 1456) [9], Johann CONSTORFFER (1456) [3], Kanstorfer János (1456, 1457, 1467) [5], John Kanstorfer (1455-1457, 1467-1469) [7], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9], Ján Konsdorffer (1455 - 1456, 1467 - 1469) [12], Ján Konstorffer (1456) [w11]
Ján Konsdorffer Kremnica
1458  Bardo Noffry z Bojníc
Barbo Noffry (1458, 1459) [7], Bardo Noffri de Bajmocz [9], Bardo Noffri z Bojníc (1459) [12], Noffry Bardo [book2], Bardo Noffry (1459) [w11]
Bardo (Valentín) Noffry z Bojníc Kremnica
1459  => Bardo Noffry z Bojníc Bardo (Valentín) Noffry z Bojníc Kremnica
1459  Leonard Noffry
Leonard Noffry (1459) [7], Noffry Lénárt [book2]
Leonard Noffry Kremnica
1460  neznámy Kremnica
1461 - 1462  Augustin LANGSFELDER
Augustin LANGSFELDER [3], Langsfelder Ágoston (1472, 1477) [5], Agustine Langsfelder (1484) [7]
Augustin LANGSFELDER Kremnica
1461 - 1465  Petrus OPITZ
Petrus OPITZ [3], Petrus OPITZ v. Seydlitz (? ) „Ringbürger" in KR. (1461 - 1465, Pohl K1-13 )
Petrus OPITZ Kremnica
1462  Beňadik z Turca (de Thurocz)
Benedict Turóci (1462) [7], Beňadik z Turca (de Thurocz) [9], Benedicto de Thurocz [9], Benedikt z Turca (1462) [12]
Beňadik z Turca (de Thurocz) Kremnica
1463  Pavel Modrer
Paul Modrár (1463) [7], Pavel Modrer [9], Ondrej Modrar [macho - chlapovič], Pavol Modrer (1463), [12],
Pavel Modrer Kremnica
1464  Stephan MIKOLA
Stephan MIKOLA [3], Stephen Mikolai (1466) [7]
Stephan MIKOLA Kremnica
1464 - 1465  Veit MÜHLSTEIN
Veit MÜHLSTEIN (1464-1465)[3], Vit Mühlstein [9], Vitus Milstain (1470) [9], Guy Mühlstein (1466, 1470, 1474, 1478) [7], Vít Mühlstein (1466, 1470, 1478) [12]
Veit MÜHLSTEIN Kremnica
1466  Ján Ernst & Vít Muhlstein
Ján Ernst & Veit MÜHLSTEIN Kremnica
1466  John Ernuszt
Johannes ERNESZT [3], John Ernuszt (1466) [7]
Ján Ernst Kremnica
1466  Stephan MIKOLA
Stephan MIKOLA [3], Stephen Mikolai (1466) [7]
Stephan MIKOLA Kremnica
1466  Veit MÜHLSTEIN
Veit MÜHLSTEIN (1464-1465)[3], Vit Mühlstein [9], Vitus Milstain (1470) [9], Guy Mühlstein (1466, 1470, 1474, 1478) [7], Vít Mühlstein (1466, 1470, 1478) [12]
Veit MÜHLSTEIN Kremnica
1467  John Kanstorfer & Lawrence Stadler
John Kanstorfer & Lawrence Stadler (1467) [7]
John Kanstorfer & Lawrence Stadler Kremnica
1467 - 1469  Ján Konsdorffer
Ján Kónsdorffer (1455, 1456) [9], Johannes Constorffer (1455, 1456) [9], Johann CONSTORFFER (1456) [3], Kanstorfer János (1456, 1457, 1467) [5], John Kanstorfer (1455-1457, 1467-1469) [7], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9], Ján Konsdorffer (1455 - 1456, 1467 - 1469) [12], Ján Konstorffer (1456) [w11]
Ján Konsdorffer Kremnica
1470  Veit MÜHLSTEIN
Veit MÜHLSTEIN (1464-1465)[3], Vit Mühlstein [9], Vitus Milstain (1470) [9], Guy Mühlstein (1466, 1470, 1474, 1478) [7], Vít Mühlstein (1466, 1470, 1478) [12]
Veit MÜHLSTEIN Kremnica
1471  => Veit MÜHLSTEIN Veit MÜHLSTEIN Kremnica
1472  Augustin LANGSFELDER
Augustin LANGSFELDER [3], Langsfelder Ágoston (1472, 1477) [5], Agustine Langsfelder (1484) [7]
Augustin LANGSFELDER Kremnica
1472  Ján Konsdorffer
Ján Kónsdorffer (1455, 1456) [9], Johannes Constorffer (1455, 1456) [9], Johann CONSTORFFER (1456) [3], Kanstorfer János (1456, 1457, 1467) [5], John Kanstorfer (1455-1457, 1467-1469) [7], Ján Kónsdorffer [9], Johannes Constorffer [9], Ján Konsdorffer (1455 - 1456, 1467 - 1469) [12], Ján Konstorffer (1456) [w11]
Ján Konsdorffer Kremnica
1472  Modrár Pál alebo Peck Pál
Modrár Pál alebo Peck Pál (1472, 1477) [5]
Peck Pál Kremnica
1472 - 1478  Augustin LANGSFELDER
Augustin LANGSFELDER [3], Langsfelder Ágoston (1472, 1477) [5], Agustine Langsfelder (1484) [7]
Augustin LANGSFELDER Kremnica
1474  Veit MÜHLSTEIN
Veit MÜHLSTEIN (1464-1465)[3], Vit Mühlstein [9], Vitus Milstain (1470) [9], Guy Mühlstein (1466, 1470, 1474, 1478) [7], Vít Mühlstein (1466, 1470, 1478) [12]
Veit MÜHLSTEIN Kremnica
1477  Modrár Pál alebo Peck Pál
Modrár Pál alebo Peck Pál (1472, 1477) [5]
Peck Pál Kremnica
1478  Augustin LANGSFELDER
Augustin LANGSFELDER [3], Langsfelder Ágoston (1472, 1477) [5], Agustine Langsfelder (1484) [7]
Augustin LANGSFELDER Kremnica
1478  Veit MÜHLSTEIN
Veit MÜHLSTEIN (1464-1465)[3], Vit Mühlstein [9], Vitus Milstain (1470) [9], Guy Mühlstein (1466, 1470, 1474, 1478) [7], Vít Mühlstein (1466, 1470, 1478) [12]
Veit MÜHLSTEIN Kremnica
1479  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER [3], Mühlstein Vid & Langsfelder Ágoston (1479, 1484) [5]
Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER Kremnica
1479 - 1483  Veit MÜHLSTEIN
Veit MÜHLSTEIN (1464-1465)[3], Vit Mühlstein [9], Vitus Milstain (1470) [9], Guy Mühlstein (1466, 1470, 1474, 1478) [7], Vít Mühlstein (1466, 1470, 1478) [12]
Veit MÜHLSTEIN Kremnica
1479 - 1483  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER [3], Mühlstein Vid & Langsfelder Ágoston (1479, 1484) [5]
Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER Kremnica
1480 - 1483  Paul PEK
Paul PEK [3], Paul PE(C)K
Paul PE(C)K Kremnica
1483 - 1485  => Paul PEK Paul PE(C)K Kremnica
1484  Augustin LANGSFELDER
Augustin LANGSFELDER [3], Langsfelder Ágoston (1472, 1477) [5], Agustine Langsfelder (1484) [7]
Augustin LANGSFELDER Kremnica
1484  Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER
Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER [3], Mühlstein Vid & Langsfelder Ágoston (1479, 1484) [5]
Veit MÜHLSTEIN & Augustin LANGSFELDER Kremnica
1486  Peter Peck
Peter Peck (1486) [7]
Peter Peck Kremnica
1486 - 1494  Peter Scheider
Peter SCHAIDER [3] [4] ( 1486 - 1494) [7], Peter Scheider [9], Petrus Scayder (1486, 1487,1489) [9], Péter Schaider (1489) [5], Peter Scheider (1486 - 1494) [12], Peter Schayder [w11]
Peter Scheider Kremnica
1487  => Peter Scheider Peter Scheider Kremnica
1488  => Peter Scheider Peter Scheider Kremnica
1489  => Peter Scheider Peter Scheider Kremnica
1490  => Peter Scheider Peter Scheider Kremnica
1493  Caspar Stek
Caspar Stek [?], Caspar Steck (1495) [7]
Caspar Stek Kremnica
1494  Ján Kuncovič
Ján Kuncovič []
Ján Kuncovič Kremnica
1495  Caspar Stek
Caspar Stek [?], Caspar Steck (1495) [7]
Caspar Stek Kremnica
1495 - 1496  Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL
Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL [3], Andreas Hellebrand & Franz Körnidl [?], Andrew Hellebrand & Francis Körnidel (1496) [7], Andrej Hellebrandt a František Körnidl (1495, 1496) [12]
Andreas HELLENBRANT & Franz KÖRNIDEL Kremnica
1496 - 1497  Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL
Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL [3], Stephan Ryzmegl & Erasmus Rösel [?], Stephen Ryzmegl & Erasmus Rösel (1497) [7], Štefan Kytzmägl a Erazmus Rözzl (1496,1497) [12]
Stephan RYZMEGL & Erasmus REZL Kremnica
1498 - 1508  Ján Thurzo z Betlenfalvy
Hans THURZÓ [3], Hans THURZÖ (Hu), John THURZÓ (1498 - 1508) [7], Ján THURZO (Sk), Ján Thurzo z Betlenfalvy [9], Ján Turzo z Betlanoviec (1498 - 1508) [12], Ján Thurzo (1496) [w11]
Ján Thurzo Kremnica
1508 - 1515  Juraj Thurzo z Betlenfalvy
Georg THURZÓ (1509-1516) [3], Georgius Thurzó (1516-1519) [3], George Thurzó (1509 - 1519) [7], Juraj Thurzo, Jorg Turso (1510) [9], Jörg Turso (1512) [9], Georgius Turzo (1513) [9], Juraj Turzo z Betlanoviec (1508 - 1515) [12], Thurzó György (1509, 1517) [5]
Juraj Thurzo Kremnica
1516 - 1521  Juraj, Alex a Ján Thurzo z Betlenfalvy
Juraj Thurzo & Alexius Thurzo & Ján Thurzo [?], Georgius, Alexius & Hans Turzo [9], Juraj, Alex a Ján Turzovci z Betlanoviec (1516 - 1521) [12]
Juraj, Alex a Ján Thurzo Kremnica
1517  Juraj Thurzo z Betlenfalvy
Georg THURZÓ (1509-1516) [3], Georgius Thurzó (1516-1519) [3], George Thurzó (1509 - 1519) [7], Juraj Thurzo, Jorg Turso (1510) [9], Jörg Turso (1512) [9], Georgius Turzo (1513) [9], Juraj Turzo z Betlanoviec (1508 - 1515) [12], Thurzó György (1509, 1517) [5]
Juraj Thurzo Kremnica
1520  Alexius THURZÓ
Alexius THURZÓ [3], Alec THURZÓ (1520 - 1524) [7]
Alexius THURZÓ Kremnica
1521 - 1523  => Alexius THURZÓ Alexius THURZÓ Kremnica
1524  => Alexius THURZÓ Alexius THURZÓ Kremnica
1524 - 1537  Bernard Behem
Bernhard BEHAIM [3], Beheim Bernát (1525, 1526) [5], Bernard Beheim (1524 - 1525) [7], Bernardus Pehem (1524) [9], B. Behem (1543) [9], B. Behaim (1547) [9], Bernhard Behem (1524 - 1537) [12], Beheim (1524 - 1537) [12], Bernard Pehem (1524) [w11]
Bernard Behem Kremnica
1527  Jacobus TORNALLYAY alebo Alex. THURZÓ
Jacobus TORNALLYAY alebo Alex. THURZÓ [3]
Jacobus TORNALLYAY alebo Alex. THURZÓ Kremnica
1528  Alexius THURZÓ
Alexius THURZÓ [3], Alec THURZÓ (1520 - 1524) [7]
Alexius THURZÓ Kremnica
1528 - 1548  Ján Dúbravický a Baltazár Himmelreich
Kremnica
1537 - 1541  Ján Dúbravický
Ján Dúbravický (1537 - 1541) [12] [w11]
Ján Dúbravický Kremnica
1541 - 1542  Bernard Behem
Bernhard BEHAIM [3], Beheim Bernát (1525, 1526) [5], Bernard Beheim (1524 - 1525) [7], Bernardus Pehem (1524) [9], B. Behem (1543) [9], B. Behaim (1547) [9], Bernhard Behem (1524 - 1537) [12], Beheim (1524 - 1537) [12], Bernard Pehem (1524) [w11]
Bernard Behem Kremnica
1543 - 1548  Baltazar Himmelreich
Baltazar Himmelreich [9], Baltazár Himmelreich (1543 - 1548) [12]
Baltazar Himmelreich Kremnica
1549 - 1574  neznámy Kremnica
1575  Krištof Heidek a Hans Holtzschucher
Kremnica
1576 - 1614  neznámy Kremnica
1615  Wendenstein
Kremnica
1616 - 1750  neznámy Kremnica
1751  Ignác Kempf z Angretu
Kremnica