horuseye.sk Veda, technika či nebodaj Sci-Fi horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Začnite klásť jednoduché „naivné“ otázky, ktoré majú vzdelanejší ľudia tendenciu prehliadať. (Michael J. Gelb)
  Elektromobily
  Internet vecí
  Blockchain
  Umelá inteligencia
  Eco - Eco
  Future
  IT
  Sci-Fi
  Napíšte mi

 28894 
Čo majú spoločné: vysávač, GDPR a Brexit?18.12.2018 

Na prvý pohľad zdanlivo nesúvisiace veci a predsa sú úzko prepojené. Za všetkým je skrytý inteligentný vysávač a dáta. Toto zariadenie sa radí do skupiny inteligentných domácich pomocníkov, do skupiny Internetu vecí (Internet of things). Samo povysáva našu domácnosť a my sa o jeho aktivitách môžeme jednoducho presvedčiť cez mobilnú aplikáciu. Tak isto ho prostredníctvom tejto aplikácie vieme na diaľku ovládať. Zostáva nám veriť, že iba my.

Vysávač sa pustí do práce hneď ako ho aktivujeme. Pripojíme ho na našu domácu WiFi a on začne komunikovať so serverom. A tak sa na serveri postupne objavuje plán, pôdorys, našej domácnosti ako aj foto prípadne video. Vďaka aplikácie na mobilnom telefóne tak môžeme sledovať, ako sa náš domáci pomocník od uvedenia do prevádzky snažil.

Zatiaľ to nevyzerá vôbec hrozne. Treba si však uvedomiť, že aplikácia nám zobrazí iba tie údaje, ktoré nám je ochotný poskytnúť autor aplikácie. Medzi vysávačmi nájdeme aj také, ktoré sú vybavené kamerou. Údajne preto, aby sa dokázal úspešne vyhýbať prekážkam. To by nebolo nič zvláštne. Predsa len chceme mať poriadne upratané a nie pozhadzované či nebodaj porozbíjané veci. Takže video je posielané aj na server. Azda si tu niekto položí otázku: Prečo? Robí analýzu obrazu server a následne posiela vysávaču príkazy ako sa vyhnúť prekážke? Kvalita prezentovaného videa ktoré môžeme sledovať v aplikácii závisí od toho čo nám ponúkne poskytovateľ služby. Čo skutočne odosiela vysávač na server zostáva tajomstvom. Táto komunikácia prebieha cez šifrované spojenie. Šanca nazrieť do nej je mizivá.

Pokúsme sa takéto zariadenie aspoň teoreticky trochu vylepšiť. Doplníme ho o GPS senzor. Pre úspešnú navigáciu pri vysávaní ako stvorené. Však GPS používajú lietadlá pri práškovaní, traktory pri oraní, tak prečo by to nemohol použiť vysávač pri dôkladnom upratovaní.

A teraz sa pozrime ako sa dajú tieto údaje využiť resp zneužiť potenciálnym útočníkom. V rámci sledovania videa si ešte pred návštevou „majiteľa vysávača“ spravíme dôkladnú obhliadku bytu. Však náš vysávač ma kameru. Na adresu jeho majiteľa nás dokáže nasmerovať už samotná IP adresa. Ak by sme mali k dispozícii údaje z GPS vysávaču, tak sme za vodou. (To však nie je bezpodmienečne potrebné. Kombinácia dát z vysávača a mobilného telefónu nám dokáže poskytnúť potrebné dáta. Takže v konečnom štádiu ani nepotrebujeme navrhované vylepšenie vysávača.) Video nám poskytne informáciu aj o tom či sa doma niekto nachádza alebo nie. Aktuálnu polohu majiteľa nám navyše môže prezradiť informácia z jeho mobilného telefónu. A tak v prípade prázdneho domu či bytu nám už nezostáva nič iné, len sa vybrať na návštevu. Pravdepodobne trafíme hneď na prvý krát. Aplikácia nám poskytla všetky potrebné informácie. Pretože byt dôkladne poznáme nezdržíme sa dlho.

Máme doma inteligentný vysávač a tak si položme otázku: Kde reálne sa naše údaje nachádzajú a čo vlastne všetko o nás vďaka vysávaču a mobilnej aplikácii vedia? Máme sa toho obávať? Alebo, ako povedal niekto už dávnejšie: „Blíži sa digitálny vek. Všetky naše údaje budú na SIETI. Nebudeme mať čo skrývať.“ Možno že toto je jeden z prvých krokov do digitálnej éry.

Vráťme sa k Veľkej Británii a Brexitu. Množstvo údajov, ktoré sa prenesú na server sa v závislosti od uhlu pohľadu „právnikov“ dá pokladať za osobné údaje. Kombináciu týchto dát je možné identifikovať majiteľa takéhoto zariadenia. Ako majiteľ by sme mali vedieť kde sa nachádzajú a čo sa s nimi deje.

Náš vysávač posielal dáta na IP adresu v Anglicku v súlade s legislatívou EU. Po odchode Veľkej Británii sa však objavia problémy. Ukladať osobné dáta na serveroch mimo EU nie je z právneho hľadiska jednoduchá záležitosť. Takže v tomto momente sa ocitneme na hrane legislatívy. A tak nám zostáva iba čakať odpoveď na otázky: Ako sa s tým vysporiada legislatíva? Ako sa s tým vysporiada výrobca?


Zdroje© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024