horuseye.sk Veda, technika či nebodaj Sci-Fi horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Začnite klásť jednoduché „naivné“ otázky, ktoré majú vzdelanejší ľudia tendenciu prehliadať. (Michael J. Gelb)
  Elektromobily
  Internet vecí
  Blockchain
  Umelá inteligencia
  Eco - Eco
  Future
  IT
  Sci-Fi
  Napíšte mi

 28900 
Babylónska veža - aktuálny stav IoT14.11.2018 

S týmto označením pre IoT so sa stretol v článku na stránke IEEE. [1] Súčasný stav v tomto technologickom segmente autori prirovnávajú výstavbe Babylonskej veže. Každý, kto sa pustí do vývoja IoT začína od nuly. Otázka znie: Prečo?


zdroj: wikipedia [3]

Pre odpoveď sa vrátime k stavbe Babylónskej veže. Podľa Biblie, Boh spôsobil zmätenie jazykov, aby ľudia neboli schopní túto vežu dokončiť. Zmetenie jazykov malo za následok, že ľudia si pri práci navzájom nerozumeli a tak stavba postupne spomaľovala až sa nakoniec úplne zastavila. Čo to má však spoločné s IoT? Asi iba to, že tieto zariadenia si navzájom taktiež nerozumia. A tak každý, kto chce niečo priniesť na svetlo božie začína od začiatku.

V článku „Ak sa autonómne autá chcú dostať na verejné cesty, ich výrobcovia musia nájsť spoločnú reč“ [2] môžeme zachytiť špičku ľadovca. Autonómne auta budú realitou až o pekných pár rokov. Na rozdiel od nich nás však obklopujú milióny drobných zariadení, ktoré sa navzájom nedokážu rozumne dohodnúť. A tak sa história opakuje. Nový nápad, nový vývoj, nový …

Exituje viacero celosvetových iniciatív, snažiacich sa zaviesť do existujúceho chaosu svetielko nádeje. Inak povedané, definovať štandard. V úvode na webovej stránke jednej z týchto iniciatív ma prekvapilo smutné konštatovanie. Stručne povedené“ „Štandard je natoľko dobrý, do akej miery sú ochotní ho ľudia akceptovať.“ O pár riadkov nižšie môžeme čítať. „Akceptovanie štandardu by malo za následok, že dnešný dominantní hráči na trhu IoT by stratili svoje pozície.“

Preto sa niet čo čudovať, že sa tu stretávame s niečim, čo by som prirovnal chameleónovi. Na jednej strane sa tvárim, že sa neviem dočkať štandardu, ale na druhej strane ma to veľmi netrápi. Čim dlhšie bude pretrvávať obdobie výstavby Babylonskej veže tým lepšie pre mňa. Takže môžem iba držať palce ľudom, ktorý i napriek existujúcemu stavu pracujú na tom, aby sme tu jedného dňa mali štandard a nemuseli každý deň začínať od nuly.


Zdroje© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024