horuseye.sk Veda, technika či nebodaj Sci-Fi horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
Začnite klásť jednoduché „naivné“ otázky, ktoré majú vzdelanejší ľudia tendenciu prehliadať. (Michael J. Gelb)
  Elektromobily
  Internet vecí
  Blockchain
  Umelá inteligencia
  Eco - Eco
  Future
  IT
  Sci-Fi
  Napíšte mi

 28893 
Bitcoin, ekológia a ekonomika. Pokorili už hranicu 1 MWh za transakciu21.07.2018 

Bitcoin je často spájaný s ekológiou. Často je prezentovaný ako prostriedok podporujúci rozvoj energetiky. Hlavne tej čistej – solárnej či veternej. Preto môže byť zaujímavé pozrieť sa na CO2 stopu, ktorú za sebou táto kryptomena zanecháva. Bezpečnosť či dôveryhodnosť tejto meny je postavená na princípe proof of work. Zjednodušene povedané, množstvo práce potrebnej na zmenu vložených záznamov je tak veľké, že sa to v podstate neoplatí ani len skúšať.

Preto nás asi (ne)prekvapí, že na realizáciu jednej transakcie sa spotrebuje energia zodpovedajúca spotrebe viac ako 30 domácností v USA. Ak prižmúrime oči, nech sa jedná o mesačnú spotrebu našej domácnosti. Viete si predstaviť, že by vám banka každý váš platobný príkaz na prevod spoplatnila čiastkou zodpovedajúcou vašej mesačnej faktúre za elektrinu? Ja osobne nie.

Obr. 1

Ako to vyzeralo so spotrebou 27.5.2018 je zachytené na obr. 1. [1] Na tejto stránke sa okrem iného dozvieme, že uvedené množstvo energie postačí na overenie cca 100 000 transakcii bežnou platobnou kartou, alebo to, že vo svete je už iba 40 krajín, ktoré majú väčšiu spotrebu elektrickej energie ako sa spotrebuje na ťažbu tejto kryptomeny. Nedávno bola prekonaná spotreba elektrickej energie v Českej republike. Pokiaľ ide o Slovensko, tak to bolo pokorené takmer pol roka dozadu.

Obr. 2

Aby sme mali predstavu o tom, ako sa mení spotreba energie na jednu transakciu som si musel pár dní počkať. Nasledujúca tabuľka zachytáva trend spotreby elektrickej energie a množstva prináležiaceho CO2 v ovzduší. Počet prejdených km osobným vozidlom je počítaný cez 150 g CO2/km:

Dátum

kWh / transakcia

kg CO2 / transakcia

km

27.05.2018

960

470,39

3136

01.06.2018

994

487,28

3248

06.06.2018

1 033

506,40

3376

15.06.2018

987

483,74

3224

Ako je to teda s tou ekológiou? Porovnajme množstvo CO2 pripadajúce na jednu transakciu s množstvom CO2, ktoré vypustí do ovzdušia bežné vozidlo. Celosvetovo sú vyvíjané tlaky na výrobcov automobilov, aby znižovali množstvo emisií vo výfukových plynoch. Platná norma EURO 6 [2] požaduje, aby benzínové motory vypúšťali do ovzdušia max. 1,0 g/km a naftové dokonca iba 0,5g/km CO2.

Preto je zarážajúce, že dnešné vozidlá uvoľnia do ovzdušia 100 - 150g/km CO2. [3] Ale vráťme sa späť k bitcoinu. Výpočet vychádza a dát z 27.5.2018. Jedna transakcia má na svedomí 470 kg CO2. Pre rýchly výpočet zoberme 150g/km a 450 kg/transakcia. Dostaneme hodnotu 3 000. Ide o 3 000 km, ktoré by muselo prejsť bežné auto, aby za sebou zanechalo CO2 stopu zodpovedajúcu jednej jedinej transakcii. Za sekundu sa realizuje v priemere 10 – 15 transakcii. Takže za deň by sme najazdili 3 888 000 000 km.

(3 000 * 15 * 24 * 3 600). Táto vzdialenosť zodpovedá takmer 100 000 odbehnutiam okolo Zeme po rovníku alebo 5 000 spiatočných lístkov na Mesiac.

Ak sme pri tej ekológii pozrime sa na elektromobily, ktoré sú pokladané za ekologické vozidlá budúcnosti. Kapacita batérii týchto automobilov sa zvyčajne pohybuje v pásme 60 – 100 kWh. Potom namiesto realizácie jednej transakcie môžeme nabiť batériu svojho auto 10 – 15 krát. Koľko kilometrov sa za tým skrýva, závisí od spôsobu jazdy. Ale aj v tom najhoršom prípade to ďaleko prevyšuje množstvo kilometrov najazdených mesačne bežným vodičom.

A čo zdroje zelenej energie, ktoré by sa mali za touto menou skrývať? Skúsme si predstaviť, že chceme prostredníctvom fotovoltaických panelov dodať energiu potrebnú na realizáciu jednej transakcie. Dnešné solárne články dodajú v našich podmietkach za ideálnych podmienok cca 0,2kWh z metra štvorcového. Ak sa spotreba energie na jednu transakciu blíži k 1 000 kWh, netreba robiť žiadne komplikované výpočty. Na jednu transakciu budeme potrebovať 5 000 m2 plochy.

Ak sa za sekundu zrealizuje iba 10 transakcií, potom táto plocha narastie na 50 000 m2 a spotreba energie stupne ma 10 000 kWh. Tuto energiu však potrebujem dodať za sekundu a nie za hodinu. Preto si plochu musíme zväčšiť na 3 600 násobok. (1 hodina = 3600 sekúnd) Dostaneme sa na neuveriteľných 180 000 000 m2 resp. 180 km2. S rastúcim počtom transakcií samozrejme porastie aj požiadavka na ďalšie a km2 solárnych panelov.

Ako ďalší zdroj čistej energie sa nám ponúkajú veterné elektrárne. Bohužiaľ, oba tieto zdroje majú svoje slabé miesto. Zdroj energie[4]. Slnko nesvieti nepretržite a ani vietor stále nefúka. Celkový podiel elektrickej energie vyrobený týmito elektrárňami je stále relatívne nízky.

O tom, že niečo nie je v poriadku s ťažbou kryptomeny, svedčia aktivity EU ako aj USA, kde sa objavujú pokusy o jej reguláciu. V dobe, keď sa snažíme redukovať spotrebu domácich spotrebičov, majú tieto aktivity svoje opodstatnenie.

Na záver ešte jedna poznámka. Uvedená spotreba elektrickej energie predstavuje množstvo energie spotrebované na realizáciu výpočtov. K tomu treba pripočítať energiu spotrebovanú prioritne na chladenie technológií. Množstvo tejto energie sa odhaduje na 40 – 60% energie spotrebovanej pri výpočtoch. Ako je to teda s tou ekológiou či ekonómiou? Čo poháňa túto menu vpred a ako to celé dopadne? Odpoveď nám dá iba budúcnosť.


Zdroje© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024