horuseye.sk Veda, technika či nebodaj Sci-Fi horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Začnite klásť jednoduché „naivné“ otázky, ktoré majú vzdelanejší ľudia tendenciu prehliadať. (Michael J. Gelb) 
Umelá inteligencia - Artificial Intelligence (AI) Aktualizacia: 09.07.2017 

Umelá inteligencia – Artificial Intelligence (AI) je jedným z fenoménov dnešnej doby. Fenomén, v ktorom sa stretávajú dva svety. Svet vedy a svet obchodu. Svet obchodu nám ponúka inteligentné stavebné hmoty, inteligentné dvere, inteligentné … Môžete si doplniť čo vás napadne. Mám dojem, že AI tu vystupuje ako magická formula predajcov, ako presvedčiť potenciálnych zákazníkov, aby si vybrali práve ich produkt. Na druhej strane sa svet vedy snaží previesť ľudskú inteligenciu na stroje s takým či onakým výsledkom. Je to neľahká cesta, plná rôznorodých očakávaní. Názory svetovo uznávaných vedcov sa v tomto smere často rozchádzajú. Na výsledok si bude musieť počkať.


Umelá inteligencia (AI) - spása či záhuba ľudstva Aktualizacia: 17.12.2018 

Denno denne sa na celom svete predbiehajú jednotlivci, spoločnosti ako aj univerzity v tom, čo dokáže ich inteligentné riešenie, ich AI. Výsledky sú často šokujúce. Ak vám AI oznamy, že by najradšej zabila cele ľudstvo, človek zostane minimálne zarazený. V inom pokuse je jodľa AI Hilter hrdina ak nie priam Bohom. Tento pokus bol po par hodinách zastavený.


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024