horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
História nie je nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí. (Napoleon Bonaparte)
  Sv. Antonínko
  História
  Mapy
  Ž. Luxemburský
  Anna Rosina
  Napíšte mi

 52244 
Žigmund Luxemburský a jeho pobyt na Šintavskom hrade21.01.2017 

Prečo som si zvolil tohto panovníka a rád by som sa mu venoval? Ako hlavné dôvody by som uviedol, že patril medzi významných panovníkov Uhorska ale čo je asi v mojom prípade dôležitejšie, vyhlásil Šintavu za slobodné kráľovské mesto s viacerými výsadami.

Žigmund na Šintavskom hrade

Šintava údajne patrila medzi jeho obľúbené hrady. Pobyt Žigmunda na tomto hrade sa dá sledovať aj na základe listín ktoré tu boli spísané. Na tie sa môžete pozrieť v článku Listiny spísané na Šintavskom hrade alebo s ním súvisiace. Priblížme si teda dni kedy sa Žigmund na hrade nachádzal.

22.05.1388 - viď. Listiny spísané na Šintavskom hrade alebo s ním súvisiace [1]

22.05.1388 - viď. Listiny spísané na Šintavskom hrade alebo s ním súvisiace [2]

03.06.1388 - viď. Listiny spísané na Šintavskom hrade alebo s ním súvisiace [3]

09.09.1393 - donačná listina spísaná v prospech Stibora zo Stiboríc [8]

09.09.1393 - listina spísaná v prospech Stibora zo Stiboríc [8]

13.09.1421 - bola spísaná, zaknihovaná listina (ny) v Šintave (Schintau) [4]

06.05.1430 - viď. Listiny spísané na Šintavskom hrade alebo s ním súvisiace [7]

08.05.1430 - viď. Listiny spísané na Šintavskom hrade alebo s ním súvisiace [5]

09.05.1430 - viď. Listiny spísané na Šintavskom hrade alebo s ním súvisiace [6]


Zdroje

[1] Národný archív Českej republiky Praha
[2] Národný archív Českej republiky Praha
[3] Národný archív Českej republiky Praha
[4] Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet herausgegeben von Karel Hruza, Böhlau Verlag Wien · Köln · Weimar 2012, str. 132
[5] adatbank.transindex.ro domovská stránka, pdf dokument na stiahnutie. Prepis listiny na str. 62 - 64
[6] Deutschsprachige Handschriften in slowakischen Archiven; Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, D-10785 Berlin. 2009. Kniha sa venuje listinám napísaných v nemčine.
[7] A HĚDERVÁRY-CSALÁD OKLEVÉLTARA, RADVANSZKY BÉLA ZÁVODSZKY LEVENTE, Budapest KIADJA A M. TUD. AKADÉMIA 1909 str. 171; na stiahnutie pdf
[8] Rytier a jeho kráľ Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský, Daniela Dořáková, Vydavateľstvo Rak, 2003, str. 486


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024