horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Tlačiareň kníh v ŠintaveAktualizacia: 29.07.2014 

Peter Bornemisza zriadil v roku 1573 pod ochranou Júliusa Salmu na Šintavskom hrade prvú kníhtlačiareň na Slovensku.

Peter Bornemisza prozaik, luteránsky kňaz a superintendant sa narodil 22. februára 1535 v Pešti. Dátum jeho smrti je neznámy. Udáva sa medzi 24.marcom až 25. júnom 1584 (Rorbachra - Rárbok) . V rokoch 1548-1553 študoval v Košiciach (Kassa). Neskôr, v rokoch 1557-1559 navštevoval univerzity v Taliansku , Francúzsku a Nemecku.

V roku 1560 pôsobí ako pastor v Seredi. Luteránskym duchovným sa stal v roku 1564. Od roku 1573 je kazateľom v Šintave a tiež aj v Seredi. Tu sa vracia k svojim starým plánom - k tlači kníh.

V roku 1579 bol nútený zo Šintavy odísť. Za to krátke obdobie sa tu vytlačilo viacero titulov. Z rôznych zdrojov sa podarilo zostaviť zoznam aspoň časti z nich.

Prvé vydania

Első része az evangéliomokból és az epistolákból való tanuságoknak. [Postilla 1.] Komját és Sempte: Huszár Gál, 1573; Kniha má 455 strán.

Másik része az evangéliomokból és az epistolákból való tanuságoknak. [Postilla 2.] Sempte: Bornemisza Péter, 1574; Kniha má 718 strán.

Harmadik része az evangéliomokból és az epistolákból való tanuságoknak. [Postilla 3.] Sempte: Bornemisza Péter, 1575; Kniha má [657, 308] strán

Négy könyvetske a keresztényi hitnec tudományárol. Sempte: Bornemisza Péter, 1577. Kniha má [289] strán

Fejtegetés. Sempte: Bornemisza Péter, 1577

Igen szép és szükséges prédikáció az Istennek irgalmasságáról és a mi egymáshoz való irgalmasságinkról. Sempte: Bornemisza Péter, 1578. [120] strán

Negyedik része az evangéliomokból és az epistolákból való tanuságoknak. [Postilla 4.] Sempte: Bornemisza Péter, 1578. 930 strán

Ördögi Kisirtetekről, avagy, Rötte-netes Utalatossagarol ez megferteztetet világnac. Es azbol való ki tisztogatasarol az mi Urunc Jesus Christusnac. Sempte. Bornemisza Péter, 1578


Titulné strany a ukážky tlače z kníh tlačených v Šintave

Sempte 1573
Peter Bornemisza 1573 [4]
Első része az evangéliomokból és az epistolákból való tanuságoknak
Sempte 1574
Peter Bornemisza 1574 [1]
Masic része az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanusagoknac
Sempte 1573
Peter Bornemisza 1574 [6]
Masic része az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanusagoknac
Sempte 1574
Peter Bornemisza 1574 [6]
Masic része az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanusagoknac
Sempte 1575
Peter Bornemisza 1575 [5]
Harmadik része az evangéliomokból és az epistolákból való tanuságoknak.
Sempte 1578
Peter Bornemisza 1578 [7]
Ördögi Kisirtetekről, avagy, Rötte-netes Utalatossagarol ez megferteztetet világnac. Es azbol való ki tisztogatasarol az mi Urunc Jesus Christusnac.
Sempte 1578
Peter Bornemisza 1578 [5]
Negyedik része az evangéliomokból és az epistolákból való tanuságoknak.

Sempte 1579
Peter Bornemisza 1579 [7]


Zdroje

[1] Bleu Blood, Black Ink Book Collections of Aristocratic Families from 1500 to 1700
[2] A MAGYAR LITURGIA TÖRTÉNETE, Sörös Béla, Budapest, 1904
[3] http://mek.niif.hu
[4] http://mek.oszk.hu
[5] http://hu.wikipedia.org Pri fotografiách je odkaz na knihu: Gulyás Pál: A könyvnyomtatás magyarországon a XV. és XVI. században, II. kötet. Bp., 1931
[6] http://typographia.oszk.hu (Hu, Eng)
[7] http://typographia.oszk.hu (Hu, Eng)
[8] http://epa.oszk.hu
[9] Antikvariát Cajka
[10] http://typographia.oszk.hu
[11] http://www.kislexikon.hu
[12] http://www.bornemisza.at
[13] Peter Bornemisza (1575)kniha sa predáva za 800 000 Huf cca 2667 Euro (január 2014)


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024