horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
História nie je nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí. (Napoleon Bonaparte)
  Sv. Antonínko
  História
  Mapy
  Ž. Luxemburský
  Anna Rosina
  Napíšte mi

 52243 
Šintavský vodný hrad na dobových rytinách01.01.2016 

Pochádza táto rytina z roku 1686 alebo 1658?

Tento krát začnem trochu netradične. Prevzal som popis zo stránky ebay.com kde ponúkajú na predaj originál rytiny "Schintau Sintava Slowakei Slovakia BIRCKENSTEIN 1713" [1]

Šintavský vodný hrad v roku 165x, 166x alebo 167x?

Sente Augsburg, 1713

Kupferstich, Darstellung: 10 x 16 cm

Ansicht zeigt die Stadt Schintau in der Slowakei. Kupferstich aus 'Außerwöhlter Anfang zu denen höchst-nutzlich Mathematischen Wissenschaften' von Burkhard von Birckenstein (Burckhard von Birkenstein), zum ersten Mal herausgegeben 1658 unter dem 'Titel Ertz-Herzogliche Handgriffe deß Zirckels und Lineals' als Geometrielehrbuch. Sehr leicht stockfleckig, insgesamt gut erhalten. - Nebehay / Wagner 118.

View of Sintava in Slovakia. Copper engraving from 'Außerwöhlter Anfang zu denen höchst-nutzlich Mathematischen Wissenschaften' by Anton Ernst Burkhard von Birckenstein (Burckhard von Birkenstein). Burkhard von Birckenstein was an Austrian military engineer. The series was first published in 1658 under the title 'Titel Ertz-Herzogliche Handgriffe deß Zirckels und Lineals' as a learning book for geometry. It was re-published in next decades under different titles. With light foxing, otherwise in a good condition. - Nebehay / Wagner 118.

Preložme si ponuku, resp. popis k nej do slovenčiny.

Pohľad na Šintavu na Slovensku. Medorytina z "Außerwöhlter Anfang zu denen Höchst-nutzlich Mathematischen Wissenschaften" od Antona Ernsta Burkharda von Birckenstein (Burckhard von Birkenstein). Burkhard von Birckenstein bol rakúsky vojenský inžinier. Séria rytín bola prvýkrát publikovaná v roku 1658 pod názvom "Titel Ertz-Herzogliche Handgriffe dess Zirckels und Lineals" ako učebnica geometrie. Bolo re-publikovaná v nasledujúcich desaťročiach pod rôznymi názvami. S ľahkým zožltnutým okraja, inak v dobrom stave. - Nebehay / Wagner 118.

To by bolo z ebay.com pre začiatok všetko. Vrátme sa na Slovensko.

V článku "Veduty miest, hradov, pevností a kaštieľov Karpatskej kotliny" [2] autor uvádza: V roku 1686 vydal Anthoni Ernst Burckhard von Birckenstein vo Viedni učebnicu geometrie s názvom Erzherzogliche Handgriffe des Zirkels und Linials. Príručka kruhov a priamok bola určená pre osemročného princa Jozefa (1678 – 1711), syna uhorského a českého kráľa, rakúskeho arcivojvodu a cisára Svätej rímskej ríše nemeckého národa Leopolda (1640 - 1705). Kniha obsahuje 110 zobrazení uhorských miest, hradov, pevností a kaštieľov, v horných častiach s konštrukčnou geometrickou štúdiou. Veduty sú doplnené figúrami, často ide o motívy spojené s tureckou hrozbou a drancovaním. O niečo ďalej sa dočítame, že: "Učebnica geometrie sa dočkala ďalších vydaní v Augsburgu – v rokoch 1689, 1697, 1698, 1699, 1713 a 1731..."

Za povšimnutie stoja nasledujúce časti pôvodných textov. ... Séria rytín bola prvýkrát publikovaná v roku 1658 ... [1] a ... V roku 1686 vydal Anthoni Ernst Burckhard von Birckenstein vo Viedni učebnicu geometrie ... [2] Prečo práve tieto časti? Tento obrázok Šintavského hradu je vo všeobecnosti známy mnohým ľudom. Zvyčajne je datovaný na rok 1686. Vynára sa tu otázka. Boli rytiny vytlačené už v roku 1658? Ak áno, potom tu máme pred sebou vzhľad hradu z obdobia o 30 rokov skorej ako sme si mysleli.


Ukážka z knihy vydanej v roku 1689 [3]

Ukážka z knihy vydanej v roku 1689

Pôvodný text
Sente ist ein gar wolgelegenes und befestigtes Schloss in
Ungarn mit starden Mauren und Fortifications Wer
den zusamt einem sehr breiten Graben umgeben


Novodobá nemčina
Sente ist ein gar wohlgelegenes und befestigtes Schloss in
Ungarn mit starken Mauren und Fortifications wer
den zusammen einem sehr breiten Graben umgeben


Preklad
Šintava je veľmi dobre umiestnený a opevnený hrad
v Uhorsku obklopený silnými múrami
spolu so širokou vodnou priekopou


Na záver ešte uvediem meno autora rytín. Je ním Holanďan z Utrechtu, Justus van der Nypoort.


Na základe vyššie uvedených nezrovnalosti o prvom vydaní knihy som sa rozhodol dopátrať sa pravdy. Po viacerých emailoch na rôzne inštitúcie som nakoniec dostal potešujúcu odpoveď od aukčnej spoločnosti DOROTHEUM GmbH & Co KG vo Viedni [6] Táto spoločnosť predávala na aukcii 21. decembra 2013 knihu Ertz - herzogliche Handgriffe dess Zirckels und Lineals [7] v ktorej sa táto rytina nachádza. Kniha sa predala za 2 375.00 Euro ( 3 277.50 USD )

A tu je odpoveď na moju otázku: "Kedy bola kniha prvý krát vydaná?"

Dear Mr. Sokol !

The book was published first time in Augsburg 1658.

Best regards
Kurt Szendi / Reinhard Leeb

DOROTHEUM GmbH & Co KG
Abt. f. Bücher, Autographen
und dekorative Graphik
Dorotheergasse 17
1010 WIEN

Tel.: +431/ 51560 - 201 Fax: - 348
www.dorotheum.com
books@dorotheum.at

Odpoveď ma potešila ale chcel som to mať potvrdené aj z vedeckých zdrojov. Tak som pokračoval v pátraní. Ľudia z DOROTHEUM GmbH & Co KG vo Viedni mi vyšli v ústrety. Poskytli mi informáciu o pôvode informácie, fotografiu titulnej strany knihy ako aj fotografiu strany knihy na ktorej je informácia uvedená.

Nakoniec prikladám fotografie knihy.

Titulná strana knihy Text v knihe

Na základe výsledkov pátrania si myslím, že datovanie rytiny by bolo možné posunúť na rok 1658. Jej podobnosť s vedutou z roku 1666 je nepopierateľná.

Pokiaľ nenájdem knihu vytlačenú v tomto roku stále sú tu isté pochybnosti. "1658 - naozaj ???"


Zdroje

[1] http://www.ebay.com v čase písania článku - január 2014 ponúka dobovú rytinu
[2] Veduty miest, hradov, pevností a kaštieľov Karpatskej kotliny
[3] Titel Ertz-Herzogliche Handgriffe deß Zirckels und Lineals kniha z roku 1689 vytlačená v Augsburgu v elektronickej podobe dostupná iba online. Šintava je popísaná na str. 160 a zobrazená na str. 266
[4] Antikvariatik.sk v čase písania článku - január 2014 ponúka dobovú rytinu z roku 1686
[5] http://www.e-rara.ch Kniha z roku 1686 vytlačená vo Viedni. Možnosť voľného stiahnutia vo formáte pdf. Šintave je zobrazená na st. 145. Toto vydanie popis hradu neobsahuje.
[6] DOROTHEUM GmbH & Co KG, Vieden
[7] Ertz - herzogliche Handgriffe dess Zirckels und Lineals - ponuka knihy z roku 1689 na aukcii.© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024