horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
História nie je nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí. (Napoleon Bonaparte)
  Sv. Antonínko
  História
  Mapy
  Ž. Luxemburský
  Anna Rosina
  Napíšte mi

 52244 
Koho sme mohli stretnúť v Šintave v roku 171529.07.2014 

O našich rodákoch, ktorí študovali vo Viedni, sme sa dočítali v článku Šintava a vzdelanie v rokoch 1365 - 1526. Presuňme sa v čase o niekoľko storočí. Konkrétne do roku 1715. V tomto roku sa uskutočnilo prvé oficiálne sčítanie obyvateľstva v Uhorsku.

Na stránke cisarik.com nájdeme zaujímavé informácie. Autor stránky sa profesionálne venuje zostavovaniu rodokmeňov. Strávi množstvo času v archívoch, kde sa dostane k množstvu zaujímavých informácií. Medzi nimi je aj zoznam obyvateľov našej obce v roku 1715.

Pozrime sa teda na zoznam obyvateľov našej obce pre 200 rokmi. Možno tam objavíte aj svojich vzdialených príbuzných.

Georgius Szűcs, Georgius Hulyak, Joannes Praekop, Georgius Ledniczky, Joannes Nagy, Nicolaus Beluszky, Joannes Szlivka, Joannes Sesztak, Nicolaus Pap, Stephanus Lasso, Martinus Takacs, Stephanus Gombkőtő, Georgius Lakatos, Georgius Solyom, Jonnes Majta, Joannes Tabacsko, Joannes Pakan, Georgius Hovanyecz, Antonius Kalmar, Joannes Aczel, Martinus Kopeczky, Joannes Zambo, Georgius Humay, Nicolaus Hogyelka, Joannes Farkass, Joannes Vargha, Michael Nagy, Andreas Pap, Georgius Krajnyi, Stephanus Csismadia, Adamus Vaak, Andreas Sallay, Michael Danis, Joannes Dobovanszky, Joannes Cibulka, Martinus Czapok, Georgius Kalancsik, Andreas Sztrela, Jacobus Hagara, Partova Martinus, Csismadia Nicolaus, Dudor Franciscus, Fakacs Stephanus Kosztka, Joannes Jelen, Andreas Kolony, Bognia Mathias Jancsi, Joannes Raczka, Georgius Racz, Joannes Kopasz, Martinus Bola, Joannes Kis, Stephanus Szekely, Paulus Fagyal, Andreas Simonyics, Joannes Bab, Albertus Cseri, Jacobus Thot, Michael Simon, Jonas Fazekas, Joannes Vinnyike Csiszar, Joannes Paczman, Joannes Babi, Michael Csiszar, Joannes Holyicska, Michael Kosztolanyi, Joannes Kocsera, Martinus Bajka, Thomas Babi, Martinus Rakoczi, Petrus Berecz, Paulus Praekop, Martinus Novak, Martinus Vargacsko, Georgius Sabar, Stephanus Fagyal, Georgius Gele, Joannes Gőcze, Joannes Kacsa, Georgius Sztrapko, Georgius Rajnoha, Martinus Polyak, Stephanus Holicska, Stephanus Vrasely, Nicolaus Tvaroscsek, Andreas Sztaricsko, Michael Tokarik, Georgius Turoczi, Martinus Molnár, Joannes Ledniczki, Georgius Pintér, Andreas Szabo, Joannes Thot, Andreas Takacs, Joannes Nagy, Georgius Tancsos, Stephanus Szegedi, Michael Boszi, Martinus Nemeth, Joannes Babulyák, Joannes Takacs, Michael Katona, Joannes Polyák, Joannes Bőjtös, Joannes Bodor, Franciscus Szabo, Franciscus Gyulics

Na nasledujúcich fotografiách si môžete pozrieť ako vyzerali zápisy v danej dobe. Na fotografiách stojí za povšimnutie text Oppidum Sempthe, ktorý znamená mesto Šintava.zväčšiť

zväčšiť

zväčšiť

zväčšiť

zväčšiť

zväčšiť

zväčšiť

Na záver by som sa chcel poďakovať pánovi Ing. Jurajovi Čisárikovi za povolenie publikovať výsledky jeho práce na tejto stránke. Ďakujem


Zdroje© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024