horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk
Svete malých obrnených fúzačov      Šintava - slobodné (kráľovské) mesto      Kremnické dukáty      Veda, technika či nebodaj Sci-Fi
História nie je nič iného ako fabula, na ktorej sa zhodla väčšina ľudí. (Napoleon Bonaparte)
  Sv. Antonínko
  História
  Mapy
  Ž. Luxemburský
  Anna Rosina
  Napíšte mi

 54076 
Šintava a vzdelanie v rokoch 1365 - 152609.08.2014 

Šintava zaujímala významné postavenie vrámci Slovenska a Uhorska už pred mnohými rokmi. Od prvopočiatkov existencie sa na jej hrade striedali významné osobnosti. Náhodne vyberme napr. Žigmunda Luxemburského, Alexeja Turzu, rod Esterháziovcov. Spolu s týmito osobnosťami sa na hrade a v jeho okolí sústredili aj vzdelaní ľudia.

Mená niektorých sú všeobecne známe, ale väčšinou zapadli do zabudnutia. Pri potulkách po internete som narazil na zaujímavú knihu. Kniha sa venuje "uhorským" študentom pôsobiacim na univerzite vo Viedni v rokoch 1365 - 1526. Výraz "uhorským" treba chápať v historickom kontexte. V tej dobe sme boli jeho súčasťou aj my - Slováci a Slovensko.

Z knihy som vybral študentov pochádzajúcich zo Šintavy, Serede a Dolnej Stredy. V niektorých prípadoch máme informáciu aj o študijnom zameraní študenta.

Pozrime sa teda na našich rodákov, ktorí už v období 1365 - 1525 študovali na univerzite vo Viedni. Popis obsahuje meno, obec, dátum nástupu na univerzitu, prípadne doplňujúce informácie.

Študenti zo Šintavy.

V období 1365 - 1526 študovalo na univerzite 8 študentov.

Nicolaus Feldner de Schinauia, Sempte (Šintava Schintau), 13.10.1413

Antonius Stephani de Sinthauia, Sempte (Šintava Schintau), 13.10.1425 Ph (Filozófia), 1430 J (Právo), Ph Mag (Magister filozófie) 1430, J Bacc (Bakalar práv) 1433, J Lic (Licentiatus práv) 1435, J Dr (Doktor práv) 1435, Antonius de Sinthauia.

Antonius de Sinthauia, Sempte (Šintava Schintau), 13.10.1433

Georgius Sclauus de Schinta, Sempte (Šintava Schintau), 13.10.1437

Jacobus Ybon de Schinttauia, Sempte (Šintava Schintau), 10.1447

Stephanus de Sempti, Sempti (?) 1450

Osvaldus de Schemtavia, Sempte (Šintava Schintau), 14.4.1453, Osvaldus de Zemthe.

Jacobus Iwan de Schintauia, dominus, Sempte (Šintava Schintau), 1473

Ak sa pozrieme na zápis názvu obce zistíme, že pri 8 študentoch nájdeme 7 rôznych verzií. Niektoré som ja osobne zatiaľ nikde inde nevidel. Názov obce Šintava sa tu vyskytuje v tvaroch: Sempti, Schemtavia, Schinauia, Schinta, Schintauia, Schinttauia, Sinthauia

Študenti zo Serede.

V období 1365 - 1526 študoval na univerzite iba 1 študent.

Antonius Bissenus de Zereth, Szered vagy Szeret 14.4.1418

Študenti z Dolnej Stredy.

V období 1365 - 1526 študovalo na univerzite 24 študentov.

Michael, egyhtiszt: plebanus de Foro Rutenorum, egyhmegye: Er, Szerdahely, 13.10.1396

Petrus de Foro Rutenorum, Szerdahely, 13.10.1413

Georgius de Foro Ruthinorum, Szerdahely, 13.10.1417

Valentinus de Acozerdahel, Szerdahely, 14.4.1423

Johannes Petri de Zerdahel, Szerdahely, 13.10.1425

Petrus Thome de Zerdahel, Szerdahely, 13.10.1431

Johannes de Seredahel, Szerdahely, 14.4.1434

Michael Georgii de Zerdahel, Szerdahely, 14.4.1439

Petrus de Zardahel, Szerdahely, 1439

Stephanus de Zeredahel, Szerdahely, 14.4.1446

Briccius de Zerdahel, Szerdahely 14.4.1447

Ladislaus de Zeredahel, Szerdahely, 13.10.1448

Stephanus de Sardahel, Szerdahely, 1449

Briccius de Zerdahel, Szerdahely, 1450

Johannes Dantz de Zerdahel, Szerdahely, 13.10.1450

Antonius de Zerdahel, Szerdahely, 14.4.1451

Ladislaus Zente de Zerdahel, Szerdahely, 1451

Michael Georgii de Zerdahl, nobilis, Szerdahely, 14.4.1469

Johannes de Zerdahel, dominus, Szerdahely, 1472

Sebastianus Magnus de Zerdahel, Szerdahely, 13.10.1486

Thomas Miclin de Zerdahel Episcopali, Szerdahely, 13.10.1486

Mathias de Jene, Szerdahely, 1489 Ph (Filozófia), Ph Bacc (Bakalár filozófie) 1498

Sebastianus Wayda de Zerdahel, Szerdahely, 1489 Ph (Filozófia), Ph Bacc (Bakalár filozófie) 1489, Ph Mag (Magister filozófie) 1494, 1495-1497 többször a natio hungarica procuratora.

Martinus Scolniconich de Czerdahell, Szerdahely, 14.4.1497


Zdroje

[1] TÜSKÉS ANNA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK A BÉCSI EGYETEMEN 1365 ÉS 1526 KÖZÖTT, STUDENTS FROM HUNGARY AT THE UNIVERSITY OF VIENNA BETWEEN 1365 AND 1526; SZÖGI LÁSZLÓ; Budapest 2008


© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024