horuseye.sk Sempte, Schinta, Sintawa ... horuseye.sk

Svet malých obrnených fúzačov   Šintava - slobodné kráľovské mesto   Kremnické dukáty   Veda, technika či nebodaj Sci-Fi

Sempte, Schinta, Sintawa ... pohľad do minulostiAktualizacia: 20.01.2017 

Mnohých z vás možno zaujíma, ako sa menilo označenie našej obce v priebehu vekov. Niektoré názvy obce sú vám povedomé, ale nájde sa mnoho takých, ktoré vám nič nehovoria. Názvy obce som zozbieral z rôznych zdrojov. Ako môžete vidieť, názov obce sa v priebehu vekov menil. K tomu by som ešte pridal podla mňa podstatnú poznámku. Často sa písalo spôsob - "Píš ako počuješ". Takže sme sa v tej istej dobe mohli stretnúť s viacerými názvami obce. Rozdiel bol daný zapisovateľom

Pozrime sa ako sa v priebehu rokov menil názov obce.

Sempte (1042) 1, 2, 3 - „údajne“ prvá zmienka o hrade v Šintave

Sempte (1074) 1, 2, 19 - najstarší zachovaný názvom hradu v listine

Simtei (1177) 19

Sumptey (1221) 1, 17, 18, "castrum Sumptey" 17, "castrum Sumptey, Sumtey" 18

Sumtey(1221) 18, 19, "castrum Sumptey, Sumtey" 18

Scemte (1234) 17, 19 "castrum de Scemte" 17

Scemte, Zereth (1234) 18 "castrum de Scemte, Zereth"

Semptey (1243) 19

Symtey (1251) 19

Sempthey (1252) 19

Semptey (1268) 19

Symte (1324) 19

Sempthe (1380) 21 - listina Žigmunga Luxemburského zo 16. augusta 1380

Semtavia 21 - Tento názov použili v nedefinovanom čase pravdepodobne pracovníci archívu, je však uvedený pri listine z roku 1380.

Schintauia (1396) 19

Schinauia (1413) 14 - názov obce zapísany na Viedenskej univerzite

Sinthauia (1430, 1433, 1435) 14 - názov obce zapísany na Viedenskej univerzite

Schinta (1437) 14 - názov obce zapísany na Viedenskej univerzite

Schinttauia (1447) 14 - názov obce zapísany na Viedenskej univerzite

Sempti (1450) 14 - názov obce zapísany na Viedenskej univerzite

Schemtavia (1453) 14 - názov obce zapísany na Viedenskej univerzite

Zempcz (1457) 14 - MLO listina DL 15193 vydaná dňa 21.10.1457. Pomenovanie použité pre had aj mestečko.

Schintauia (1473) 14 - názov obce zapísany na Viedenskej univerzite

Sempta (1556) 1 - názov obce uvedený v Laziovej mape Uhorska (Wolfgang Lazius - lekár a historiograf kráľa Ferdinanda I.)

Schinta (1556) 1 - názov obce uvedený v Laziovej mape Uhorska (Wolfgang Lazius - lekár a historiograf kráľa Ferdinanda I.)

Sintha (1592) 4 - názov pochádzajúci z mapy: Matthias Quad: Hungariae Loca Precipua Recens Emendata, Atque Edita Pera Ioannem Sambucum Pannonium . . . 1592

Simeti 1 - názov obce ktorý sa nachádza na listinách zo 16. storočia

Schinta (1643) 5 - názov pochádzajúci z mapy: Jean Boisseau: Hongrie

Schanta (1657) 6 - názov pochádzajúci z mapy: Cornelis Danckerts: Nova et Recens Emendata totius Regni Ungariae una cum adjacentibus et Finitimis Regionibus Excudebat C. Danckertz ...

Schinta (1663) - názov pochádzajúci z mapy

Schenta (1664)

Schinta (1680) ) 7 - názov pochádzajúci z mapy: Frederick De Wit: Danubii Fluvii Sive Turcici Imperii in Europa Nova Tabula, qua Omnia, tam Graeca Quam Hungarica Regna et Provinciae cum Archipelagi Insulis ...

Schinta, Scinta(?) (1685) ) 8 - názov pochádzajúci z mapy: Hugo Allard: Totius Regni Hungariae Maximaeque Partis Danubii Fluminis una cum adjacentibus et finitimis REgionibus Novissima Delineatio ...

Schinta (1686) ) 9 - názov pochádzajúci z mapy: Giacomo Cantelli da Vignola - Giacomo Giovanni Rossi: L'Unagria nuovamente descritta et accresciuta di Varie Nonzie ...

Sente (1686) ) 16 - kniha „Erzherzogliche Handgriffe des Zirkels und Linials“; zdroj: [16]

Schinta, Schinte (1687) ) 10 - názov pochádzajúci z mapy: Jean Baptiste Nolin / Vincenzo Maria Coronelli: Le Royaume de Hongrie divise en Haute en Basse Hongrie, avec L'Escalvonie ...

Schinta, Schintau (1688) ) 11 - názov pochádzajúci z mapy: Jean Baptiste Nolin / Vincenzo Maria Coronelli: Le Royaume De Hongrie Haute et Basse, Hongrie avec L'Esclavonie Subdivisees en leurs Comtez, Parle P. Coronelli ...

Schinta (1705) 12 - názov pochádzajúci z mapy: Peter Schenk: Regnorum Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Serviae et Principatus Transylvaniae Typus accuratior et plane novus ..

Schinta (1709) 1 - vojenský inžinier Johann Christoph Müller uvádza tento názov vo svojej mape Uhorska „Mapa regni Hungariae“

Sente (1713)

Schinta (1716) 13 - názov pochádzajúci z mapy: Jean Baptiste Nolin /Vincenzo Maria Coronelli: Cours du Danube Depuis sa Source Iusqu'a ses Embouchures ou sont partie de l'Empire D'Allemagne et des Estates qui ont este ou qui sont encore de l'Empire du Turcs en Europe; Avec Partie des Estates de la Serme. Republique De Venice ...

Sempte (1733) - názov pochádzajúci z mapy Mikoviny 1733

Sintha (pred rokom 1735) - názov pochádzajúci z mapy

Sempthe (1773) 1 - názov obce uvádzaný v lexikonoch

Sintawa (1773) 1, 19 - názov obce uvádzaný v lexikonoch

Szempthe, Sintau, Sintawa (1773) 15, 20 - slovník SAV

Schindau, Sempte (1785) - názov pochádzajúci z mapy

Schempte, Schindau, Ssintawa (1786) 15, 20 - slovník SAV

Sente (1788) - názov pochádzajúci z mapy

Schintau (1789) - názov pochádzajúci z mapy

Sempthe (1808) 1, 15, 20 - názov obce z mapy so súpisom miestnych a iných názvov 1,; slovník SAV 15

Schintau (1808) 1, 15, 20 - názov obce z mapy so súpisom miestnych a iných názvov 1,; slovník SAV 15

Szintawa (1808) 1 - názov obce z mapy so súpisom miestnych a iných názvov

Ssintawa (1808) 20

Ssintawa 15 - slovník SAV

Schintau (1809) - názov pochádzajúci z mapy

Sempthe (1863) 15, 20 - slovník SAV

Sempthe, Šintavá (1869) - názov pochádzajúci z mapy

Sempte (1873 - 1913) 15, 20 - slovník SAV

Sempte (1910) - názov pochádzajúci z mapy

Sempte (1915) 1

Sempthe (1915) 1

Šintava (1920) 15, 20 - slovník SAV

Šintava (1938) - názov pochádzajúci z mapy


Poznámka
Údaje na wikipedii sú z veľkej časti okopírované zo stánky obce Šintava.

Zdroje

[1] Dejiny obce Šintava
[2] Wikipedia
[3] Magyar Katolikus Lexikon
[4] Matthias Quad: Hungariae Loca Precipua Recens Emendata, Atque Edita Pera Ioannem Sambucum Pannonium . . . 1592
[5] Jean Boisseau: Hongrie
[6] Cornelis Danckerts: Nova et Recens Emendata totius Regni Ungariae una cum adjacentibus et Finitimis Regionibus Excudebat C. Danckertz ...
[7] Frederick De Wit: Danubii Fluvii Sive Turcici Imperii in Europa Nova Tabula, qua Omnia, tam Graeca Quam Hungarica Regna et Provinciae cum Archipelagi Insulis ...
[8] Hugo Allard: Totius Regni Hungariae Maximaeque Partis Danubii Fluminis una cum adjacentibus et finitimis REgionibus Novissima Delineatio ...
[9] Giacomo Cantelli da Vignola - Giacomo Giovanni Rossi: L'Unagria nuovamente descritta et accresciuta di Varie Nonzie ...
[10] Jean Baptiste Nolin / Vincenzo Maria Coronelli: Le Royaume de Hongrie divise en Haute en Basse Hongrie, avec L'Escalvonie ...
[11] Jean Baptiste Nolin / Vincenzo Maria Coronelli: Le Royaume De Hongrie Haute et Basse, Hongrie avec L'Esclavonie Subdivisees en leurs Comtez, Parle P. Coronelli ...
[12] Peter Schenk: Regnorum Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Serviae et Principatus Transylvaniae Typus accuratior et plane novus ..
[13] Jean Baptiste Nolin /Vincenzo Maria Coronelli: Cours du Danube Depuis sa Source Iusqu'a ses Embouchures ou sont partie de l'Empire D'Allemagne et des Estates qui ont este ou qui sont encore de l'Empire du Turcs en Europe; Avec Partie des Estates de la Serme. Republique De Venice ...
[14] TÜSKÉS ANNA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK A BÉCSI EGYETEMEN 1365 ÉS 1526 KÖZÖTT, STUDENTS FROM HUNGARY AT THE UNIVERSITY OF VIENNA BETWEEN 1365 AND 1526; SZÖGI LÁSZLÓ; Budapest 2008
[15] Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Slovenskej akadémie vied
[16] Erzherzogliche Handgriffe des Zirkels und Linials, Anthoni Ernst Burckhard von Birckenstein, Vieden 1686
[17] dictionary.sensagent.com
[18] http://www.obnova.sk/pamiatka/sered-hrad-kastiel
[19] Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, pripravil Encyklopedický ústav SAV, Veda, Bratislava 1977
[20] ancestry.com
[21] ... civitas et Sempthe ...listina Žigmunda Luxemburského zo 16. augusta 1380© corycats.sk - horuseye.sk 2012 - 2024